"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-04-20

Umeåforskare förklarar mekanismen bakom svår hjärnsjukdom

NYHET En svår hjärnsjukdom, s. k. idiopatiskt adult hydrocefalussyndrom, kan förklaras med att tryckvariationer försämrar näringstillförseln till hjärnan. Det visar Aina Ågren Wilsson i den avhandling försvarar 29 april vid Umeå universitet.

Vid idiopatiskt adult hydrocefalussyndrom, ett tillstånd som drabbar äldre, är cirkulationen av hjärnvätska nedsatt. Hjärnans ventriklar, hålrum i hjärnan, förstoras och det förkommer spontana tryckvariationer i skallen.

I samband med ökning av trycket kunde Aina Ågren Wilsson påvisa försämrad tillförsel och omsättning av glukos i hjärnans djupa vita substans. Glukostillförsel och glukosomsättning förbättrades när trycket sänktes genom tappning av hjärnvätska. Hjärnans nervbanor är beroende av kontinuerlig glukostillförsel för att fungera normalt.

Resultaten kan därför ge en förklaring till hur symtomen i form av gångsvårigheter, inkontinens och minnesstörning uppkommer. De kan också förklara varför symtomen kan lindras genom operation med shunt, som leder undan hjärnvätska och därmed utjämnar trycket i skallen.

I syfte att underlätta framtida studier av förhållandet mellan tryckvariationer och sjukdomsuppkomst presenteras i avhandlingen en objektiv, datorstödd metod för att mäta andelen tryckvariationer under registrering av trycket i skallen. Tillståndet idiopatiskt adult hydrocefalussyndrom har stora likheter med subkortikal arteriosklerotisk encefalopati, och de två tillstånden är därför svåra att skilja åt. Det sistnämnda orsakas dock av skador på små blodkärl i hjärnan, och kan därför inte behandlas med operation.

Analys av proteiner i prov från ryggmärgsvätska visade att en kombination av tre proteiner kunde skilja mellan patienter med idiopatiskt adult hydrocefalussyndrom, subkortikal arteriosklerotisk encefalopati och äldre personer som inte lider av någondera sjukdomen. Möjligheten att använda ett enkelt prov för att öka säkerheten i diagnostiken skulle förbättra möjligheten att identifiera de patienter som har nytta av operationen.

Aina Ågren Wilsson är uppvuxen i Örnsköldsvik och har tidigare arbetat i Sollefteå. Hon nås på telefonnummer 070-415 29 33 eller e-post aina.agren.wilsson@neuro.umu.se.

Fredagen den 29 april försvarar Aina Ågren Wilsson, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap samt Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet, sin avhandling med titeln On the pathophysiology of Idiopathic Adult Hydrocephalus Syndrome. Energy metabolism, protein patterns and intracranial pressure. Svensk titel: Patofysiologi vid Adult Hydrocefalussyndrom. Energimetabolism, proteinmönster och intrakraniellt tryck.

Disputationen äger rum kl 09.00 i Sal Betula, byggnad 6M. Fakultetsopponent är professor Per Enblad, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet, Enheten för neurokirurgi, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Ordförklaringar:

Idiopatiskt = Utan säker förklaringHydrocephalus = Latin för ”vattenskalle”Subkortikal = Under hjärnbarken, cortexArteriosklerotisk = Åderförfettad/åderförkalkad
Encefalopati = Allmän benämning på hjärnsjukdom

Redaktör: Bertil Born