"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-09-08

Umeåforskare förklarar ökning av dengue i Singapore

NYHET Befolkningstillväxt och ökade temperaturer är de viktigaste förklaringarna till den kraftiga ökningen av denguefeber i Singapore sedan 1970-talet. Det visar en studie som Joacim Rocklöv och hans kollegor vid enheten för global hälsa, Umeå universitet, publicerar i tidskriften Plos One.

I Singapore har frekvensen och omfattningen av dengueepidemier ökat markant under de senaste 40 åren. För att förstå de viktigaste drivkrafterna för den snabba ökningen har forskarna studerat olika faktorer, som befolkningstillväxt, klimatparametrar och ankomster av internationella resande via flyg från dengueendemiska länder. De olika parametrarna och utfallet när det gäller förekomst av denguefeber studerades under tidsperioden 1974 till 2011.

Studien visar att den relativa riskökningen när det gäller dengueförekomst under studieperioden ökade ca 40 gånger på grund av befolkningstillväxten, och cirka sju gånger på grund av ökningen av årsmedeltemperaturen. Man beskriver att befolkningstillväxten förklarar 86 procent av den dramatiska ökningen av dengue i området, medan 14 procent förklaras av ökade temperaturer. Temperaturökningen tillskrivs både klimatförändringar och urbaniseringseffekter, så kallade urbana värmeöar. Forskarna fann inget samband mellan ökad dengueförekomst i Singapore och antalet ankomster av flygpassagerare från dengueendemiska länder.

– Det finns inga studier som visat så tydliga samband för långa studieperioder förut. Våra resultat har betydande konsekvenser för möjligheten att förutsäga framtida trender av dengueepidemier, som framför allt beror på snabba urbaniseringen med befolkningstillväxt i många dengue endemiska länder. Det är dags för beslutsfattare och forskarvärlden för att ägna mer uppmärksamhet åt den negativa effekten av urbanisering och hur det varmare klimatet påverkar förekomsten av sjukdomar som denguefeber, säger Joacim Rocklöv, docent vid enheten för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet.

Läs artikeln i tidskriften Plos One

För mer information, kontakta gärna:

Joacim Rocklöv, docent, enheten för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitetTelefon: 070-636 16 35
E-post: joacim.rocklov@envmed.umu.se
 

Om artikeln

Struchiner CJ, Rocklöv J, Wilder-Smith A, Massad E. Increasing Dengue Incidence in Singapore over the Past 40 Years: Population Growth, Climate and Mobility. PLoS ONE  2015; 10(8): e0136286.

DOI:10.1371/journal.pone.0136286

Redaktör: Mattias Mitz