"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-03-08

Umeåforskare i Cell: Upptäckt av signalsystem för nervkretsbildning i hjärnan

NYHET Uppkoppling av nervceller till en krets som bearbetar syninformation i bananflugans hjärna styrs av ett nyupptäckt signalsystem. Upptäckaren, Umeåforskaren Ruth Palmer, publicerar det nya fyndet i prestigetidskriften Cell tillsammans med bl.a. en brittisk forskargrupp.

Hos människan är det känt att ett felaktigt fungerande protein, anaplastisk lymfomkinas (Alk), kan leda till vissa typer av cancer. Alk har också påvisats i stora delar av hjärnans nervsystem. Hjärnan består av många specifika nervkretsar som bearbetar olika typer av information. Var, hur och när specifika nervkretsar kopplas samman har varit en het fråga för hjärnforskningsfronten i många år.

Ruth Palmer och hennes kolleger har nu upptäckt att Alk och dess aktiveringsprotein Jelly Belly (Jeb) reglerar bildandet av nervkretsen i hjärnan som bearbetar syninformation från bananflugans ögon. Palmer och hennes grupp har tidigare visat att Alk/Jeb har en central och nödvändig betydelse för utvecklingen av tarmmuskulaturen hos bananflugan. Den nu publicerade artikeln i Cell tar ytterligare ett steg i förståelsen av hjärnans utveckling och visar att samma signalsystem som ingår i utvecklingen av tarmmuskulaturen också reglerar de senare stegen av nervkretsbildning.

Ur ett medicinskt perspektiv är likheterna mellan människor och bananflugor mycket stora när det gäller grundläggande molekylära mekanismer. Det innebär att med stor sannolikhet att den här upptäckten kommer att generera ny kunskap om hur hjärnan fungerar också hos människan.

Artikeln är ett samarbete mellan Ruth Palmers grupp vid Umeå centrum för molekylär patogenes (UCMP) – utöver henne själv medverkar doktoranden Jana Johansson och den tidigare doktoranden Christina Lorén – och en grupp under ledning av Iris Salecker vid National Institute for Medical Research (NIMR) i London, Storbritannien.

För mer information, kontakta Ruth Palmer, Umeå centrum för molekylär patogenes (UCMP), tel. 090-785 67 86, alt. 090-785 67 92, e-post Ruth.Palmer@ucmp.umu.se

Ruth H. Palmer et al.: Anterograde Jelly Belly and Alk Receptor Tyrosine Kinase Signaling Mediates Retinal Axon Targeting in Drosophila. Cell 9 mars 2007. Ruth Palmer är knuten till Umeå universitets starka forskningsområde Cancerforskning.
Den här publiceringen har också anknytning till ett annat, Nervsystemet, se www.umu.se/umu/forskning/forskningsomraden/ Läs mer om gruppens forskning på Plussidan: www.info.umu.se/plussidan/Plusprojektsida.aspx?id=92 eller UCMP:s webbsidor (engelskspråkiga) soul.ucmp.umu.se/ruth/

Redaktör: Hans Fällman