"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-02-27

Umeåforskare i EU-studie om giftiga metaller och hälsa

NYHET Att förebygga giftiga metallers påverkan på hälsan är målet för ett stort femårigt EU-projekt som startar i mars. En del av arbetet görs vid Umeå universitet och Ingvar Bergdahl vid enheten för yrkesmedicin ingår i projektledningen.

EU:s sjätte ramprogram anslår totalt 13 miljoner euro till projektet varav ca 825 000 under de fem åren går till Umeå universitet. Projektet kallas PHIME (Public health aspects of long-term, low-level mixed element exposure in susceptible populations strata) och samordnas av professor Staffan Skerfving vid Lunds universitet. Det engagerar ett nätverk med 31 intressenter från de flesta medlemsländer i EU, en kandidatstat (Kroatien) samt Schweiz, USA och tre utvecklingsländer (Kina, Bangladesh och Seychellerna).

- Här i Umeå kommer vi använda prover ur Medicinska biobanken för att ta reda på mera om tungmetallers roll i folksjukdomar som hjärtinfarkt, osteoporos, diabetes, stroke och njursjukdom, säger Ingvar Bergdahl. Vi kommer också vara med i en kartläggning av tungmetallkoncentrationer i blodet hos befolkningen i några olika europeiska länder.

På onsdag deltar han i ett stort kick off-möte för projeket hos Europeiska miljöbyrån, European Environment Agency (EEA), i Köpenhamn 1–3 mars.

Giftiga metallers hälsoeffekter är ett viktigt problem i många delar av världen. Projektet koncentrerar sig inte på direkt giftverkan vid höga doser utan mer på långvariga lågdosexponeringar och deras samband med viktiga folkhälsoproblem via t.ex. störningar i fosterutvecklingen. Målet är att försöka ta reda på hur stor del av sjukdomsmönstret vid parkinsons sjukdom, hjärtinfarkt, stroke, benskörhet, diabetes m.m. som har att göra med giftiga metaller i miljön och därmed kan förebyggas. De ämnen som står i fokus är huvudsakligen kvicksilver, kadmium, bly, arsenik, mangan, platina, palladium, rhodium och uran. Särskilt viktiga är blandningar eftersom ämnena kan interagera med varandra.

För mer information, kontakta forskarasisstent Ingvar Bergdahl, enheten för yrkesmedicin, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, tel. 090-785 27 56, e-post ingvar.bergdahl@envmed.umu.se

Redaktör: Hans Fällman