"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-12-13 Uppdaterad: 2023-05-02, 10:23

Umeåforskare i europeiskt projekt om digital kriminalteknik

NYHET Forskare från ett trettiotal länder, däribland Umeå universitet, har lanserat European Project DIGital Forensics (DigForASP), ett initiativ i vilket mer än 80 forskare deltar i.

Juan Carlos Nieves, universitetslektor (docent) vid Institutionen för datavetenskap, är ledamot i styrgruppen och en av ledarna för en av arbetsgrupperna.

Under fyra år kommer projektet att skapa ett nätverk för samordning av europeisk vetenskaplig och teknisk forskning inom området. Detta mål stöds av Cooperation Program in Science and Technology (COST), finansierat av EU:s Horisont 2020 program.

Det första mötet mellan de olika arbetsgrupperna har ägt rum i Évora (Portugal) mellan 8 och 10 november.

Nätverket kommer att främja synergin mellan säkerhetsstyrkor, tillhörande organisationer och institutioner i EU och närliggande grannländer. Det yttersta målet är att skapa ett solitt nätverk för att införa ny teknik i den digitala analysen som hjälper till att förbättra processer och få mer direkta och effektiva resultat.