Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-11-26

Umeåforskare i internationell expertpanel ger medicinska argument till klimatmötet

NYHET Stig Wall, professor vid Umeå universitet, ingår i den internationella expertgrupp som inför nästa veckas klimatmöte i Mexiko vädjar till deltagarna att på allvar väga in de positiva hälsoeffekterna av minskade kolutsläpp.

Bakom uttalandet står Inter-Academy Medical Panel (IAMP), ett globalt nätverk av akademier med Kungl. Vetenskapsakademin som svensk representant. I sin deklaration till klimatmötet skriver IAMP-experterna att minskade utsläpp av växthusgaser skulle ha god effekt på både klimatet och hälsan i världen. Hälsovinsterna skulle till och med kunna väga upp kostnaderna för de klimatåtgärder som behövs och utmana föreställningen att en politik för att angripa klimatförändringarna innebär höga sociala och ekonomiska krav.

Klimatmötet inleds på måndag den 29 november i Cancun, Mexiko, och IAMP uppmanar världens ledare att ta hälsoeffekterna på allvar. Medan strategierna för att minska växthusgasernas effekter på klimatförändringarna tar lång tid att verka kommer vinsterna i global hälsa att visa sig tämligen direkt, anser expertpanelen och ger flera exempel på publicerade forskningsrön om hur utsläppsminskningar har haft direkta positiva effekter på folkhälsan. Det gäller till exempel införandet i Indien av 150 miljoner matlagningsspisar med väsentligt mindre utsläpp och åtgärderna mot privatbilismen i städer.

IAMP:s statementMer information

Redaktör: Hans Fällman