"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-03-19

Umeåforskare i Lancet: Personcentrerad omvårdnad bra för demenssjuka

NYHET Forskare från Umeå universitet och Karolinska Institutet publicerar en översiktsartikel om begreppet personcentrerad omvårdnad av personer med demenssjukdom i senaste numret av The Lancet Neurology.

I artikeln visas att personcentrerad omvårdnad till personer med demenssjukdom innebär: – att man stödjer personens upplevelse av att vara en fullvärdig människa – att man ser personligheten mer som instängd än förlorad – att man uppmuntrar till delaktighet och medverkan i beslut – att svårtolkade beteenden förstås utifrån personens/individen perspektiv – att relationen mellan vårdare och vårdtagare är av stor betydelse för kvalitén i vården
– att man anpassar både den fysiska miljön och omvårdnadens innehåll till de behov som personen med demenssjukdom har.

Artikeln analyserar den vetenskapliga litteraturen med avseende på innehåll och bakgrund till begreppet, går igenom vilket vetenskapligt stöd som finns för denna typ av omvårdnad, samt belyser områden i behov av fortsatt forskning.

Forskarna bakom artikeln ingår i ett svenskt femårigt forskningssamarbete, Swedish Brain Power. Samarbetet har 20 miljoner per år i forskningsmedel från de största forskningsfinansiärerna i Sverige.

För mer information, kontakta:

David Edvardsson, forskarassistent vid Inst. för omvårdnad på e-post david.edvardsson@nurs.umu.se eller telefon 090–786 91 43.

Per-Olof Sandman, professor vid samma institution på e-post po.sandman@nurs.umu.se, mobiltelefon 070–647 50 08 eller telefon 090–786 92 55.

Bengt Winblad, projektledare på e-post Bengt.Winblad@ki.se eller telefon 08–58 58 54 74.

Redaktör: Bertil Born