"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-03-15

Umeåforskare i samarbete upptäcker bakteriejägare

NYHET Samarbetande forskare från Ungern och Umeå universitet har upptäckt ett protein på ytan av bananflugans blodceller som har en viktig roll när dessa celler attackerar bakterier. Resultaten publiceras nu i tidskriften Current Biology.

Både djur och människor har blodceller som kan angripa och förstöra sådant som normalt inte ska finnas i kroppen, t.ex. bakterier och andra mikroorganismer. Om man vill studera hur det går till har bananflugor, Drosophila, visat sig vara utmärkta försöksdjur. De här resultaten kommer från ett samarbete som inleddes när Éva Kurucz och István Andó var gästforskare vid Umeå universitet och därefter har bedrivits både i Ungern och Umeå. De medverkande umeåforskarna är professor Dan Hultmark, Umeå centrum för molekylär patogenes (UCMP), och Carl-Johan Zettervall, tidigare vid UCMP, numera verksam vid AstraZeneca.

I ett projekt som gick ut på att identifiera proteiner på ytan av bananflugans blodceller hittades ett som endast förekommer på de celler som kan attackera bakterier. Det nyupptäckta proteinet fick namnet Nimrod efter den person som i Bibeln (1 Mos. 10:9) omnämns som "en väldig jägare inför Herren" och dessutom sägs vara anfader till alla ungrare. Hos flugor som saknar detta protein visade det sig att blodcellerna tappade det mesta av sin förmåga att sluka bakterier. Omvänt kunde man förbättra förmågan genom att tillföra mer av proteinet. De samarbetande forskarna kunde dessutom visa att bananflugan har en hel familj av Nimrod-liknande proteiner och att de är släkt med andra proteiner som cellerna använder för att ta bort kroppens egna döda celler. Liknande proteiner finns även hos människan, där deras funktion ännu är okänd.

För mer information, kontakta professor Dan Hultmark, UCMP, tel. 090-785 67 78, e-post: Dan.Hultmark@ucmp.umu.se

Läs mer om gruppens forskning på www.info.umu.se/fodb/Projekt.aspx?id=28

É Kurucz, R Márkus, J Zsámboki, K Folkl-Medzihradszky, Z Darula, P Vilmos, A Udvardy, I Krausz, T Lukacsovich, E Gateff, C-J Zettervall, D Hultmark, I Andó: ”Nimrod, a putative phagocytosis receptor with EGF repeats in Drosophila plasmatocytes” Current Biology, April 2007

Redaktör: Hans Fällman