"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-10-04

Umeåforskare i samma sällskap som Charles Darwin och Alfred Wallace

NYHET Philip Buckland, lektor i miljöarkeologi och biträdande prefekt vid institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet, har valts in som ”Fellow” av The Royal Entomological Society (FRES) .

Philip Buckland

The Royal Entomological Society grundades 1833 och har sitt ursprung i tidigare sällskap som går ända tillbaka till 1745.

Ett stort antal internationellt erkända entomologer har varit och är Fellows i sällskapet, däribland Charles Darwin och Alfred Wallace (som oberoende av Darwin också utvecklade en teori om det naturliga urvalet).

Philip Buckland berättar att The Royal Entomological Societys uppgift är "… att förbättra och sprida den entomologiska vetenskapen", dvs. forskningen om insekter, och fortsätter:

– Sällskapet publicerar ett antal internationellt viktiga vetenskapliga tidskrifter och handböcker och arrangerar konferenser och möten för forskare och allmänhet. Sällskapet har även ett stort bibliotek och utdelar ett antal stipendier och utmärkelser för att stödja insektsrelaterade forskningsprojekt och expeditioner.

Antagning till sällskapet sker genom nominering av befintliga ”Fellows” och sakkunnigas granskning. Att bli vald och inneha detta "Fellowship" är utan tvekan en bekräftelse av den invaldes akademiska kvalifikationer; att man som ”Fellow” på ett betydande sätt bidraget till entomologin genom publikationer och/eller andra prestationer.

Med utgångspunkt inom digitalt orienterad humaniora har Philip Bucklands forskning fokuserat kring användning av fossila insekter i rekonstruktioner av tidigare klimat, miljöer och mänskliga aktiviteter.

– Eftersom insekter är den största djurgruppen på planeten kan de hittas i nästan varenda miljö. Ett faktum som gör insekterna extremt användbara som indikatorer på tidigare och nuvarande miljöförändringar.

– Genom kunskap om levande insekters livsmiljöer kan man skapa visualiseringar av tidigare förhållanden, med källmaterialet som utgörs av de fossil som finns i arkeologiska och geologiska prover.

Philip Bucklands forskning är tvärvetenskaplig och integrerar olika teorier och metoder från både naturvetenskap och humaniora. Ofta med hjälp av digitala tekniker såsom ”open access-databaser” och mjukvaruutveckling.

Hans publikationer inkluderar bland annat de miljömässiga konsekvenserna av fossila insekter i medeltida skandinaviska gårdar, listor över utdöda skalbaggsarter i Storbritannien och internationella forskningsdatabaser och infrastrukturer.

Biografi
Dr Philip Buckland (FRES) är född i norra England 1973 och tänkte bli systemutvecklare och grafisk formgivare. Genom en ”… kombination av genetik och tur” blev han anställd som uppdragsarkeolog efter en kandidatexamen i geografi från Durham University.

Strävan efter äventyr och utbildning ledde honom slutligen till arkeologiska institutionen och miljöarkeologiska laboratoriet (MAL) vid Umeå universitet, där professor emeritus Roger Engelmark fanns med sitt intresse för att utveckla användningen av såväl fossila insekter som databaser i arkeologiska undersökningar.

En magisterexamen i arkeologi följdes så småningom av en doktorsexamen i miljöarkeologi som fokuserade på utvecklingen av en databas och programvara för palaeo-entomologi och entomologi, Bugs Coleopteran Ecology Package (BugsCEP).

Detta open-access-system är nu det mest använda forsknings- och undervisningstödet för studier på kvartära fossila insekter och har resulterat i över 100 publikationer (http://www.bugscep.com/publications.html).

Philip Bucklands intresse för forskningsinfrastrukturer har fortsatt i hans egenskap av föreståndare för den av Vetenskapsrådet finansierade strategisk miljöarkeologiska databasen (http://www.sead.se) och samordnare för det blivande svenska konsortiet för arkeologiska forskningslaboratorier (http://www.archlab.se).

Läs mer om The Royal Entomological Society

Läs mer om Philip Bucklands forskning

Pressbild Philip Buckland

Kontaktuppgifter: Philip I Buckland, miljöarkeologiska laboratoriet, institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet. Telefon +4690-786 5292 , 46 783 321 131
E-post : phil.buckland@arke.umu.se

Redaktör: Per Melander