Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 20 dec, 2016

Umeåforskare ingår i projekt som får 24 miljoner kronor från Vetenskapsrådet

NYHET Umeåforskaren Solbritt Rantapää Dahlqvist ingår i en forskargrupp som får 24 miljoner kronor över tre år i behandlingsforskningsmedel från Vetenskapsrådet för projektet Ett nytt unikt diagnostiskt test för reumatoid artrit.

– Det här forskningsprojektet är ett samarbete mellan forskare runt om i landet. Syftet är att förbättra kliniska test för reumatoid artrit och utveckla sätt att kunna prediktera sjukdomsdebut med ökad sensitivitet och förbättrad specificitet jämfört med tillgängliga tester. Ett annat mål är att utveckla ett förbättrat test som kan identifiera olika subfenotyper av sjukdomen, säger Solbritt Rantapää Dahlqvist, som är professor i reumatologi vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

Huvudsökande för projektet är Inger Gjertsson vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. I gruppen ingår även Rikard Holmdahl vid Karolinska Institutet, Jan Kihlberg vid Uppsala universitet, Ingiäld Hafström vid Karolinska Institutet Huddinge och Christoffer Sjöwall vid Linköpings universitet.

Projektet har redan utvecklat ett så kallat JointID kit, som är ett verktyg för att identifiera antikroppar med koppling till nedsatt immunförsvar i lederna hos patienter med reumatoid artrit. I utvecklingen av JointID kit fokuserade forskarna på immunförsvarets samspel med specifika proteiner som är broskkomponenter och som primärt identifierats i mus/råttmodeller av sjukdomen.

Solbritt Rantapää Dahlqvist
Foto: VLL

– Syftet med studien är att få en bild av de olika antikroppsmönster som är relaterade till sjukdomens manifestationer, prognos och behandlingssvar. Här i Umeå kommer vi dels att analysera biobanksprover från patienter med reumatoid artrit som är tagna innan symtomdebut, men också prover insamlade efter sjukdomsdebut och i långtidsuppföljningar av kohorter med tidig reumatoid artrit. Vi har en samlad kohort från norra Sverige med 1 600 patienter. Även andra kohorter från andra delar av landet kommer att ingå. Antikroppspanelen kommer att relateras till bakgrundsgenetiska faktorer samt miljöfaktorer och andra immunologiska förändringar som till exempel uppsättning av T-celler i inflammerade leder, säger Solbritt Rantapää Dahlqvist.

Länk till en intervju med huvudsökande för projektet, Inger Gjertsson

För mer information, vänligen kontakta:

Solbritt Rantapää DahlqvistTelefon: 090-785 1729
E-post: solbritt.rantapaa.dahlqvist@umu.se

Redaktör: Daniel Harju