"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-09-02

Umeåforskare inleder klinisk prövning av lovande diabetesläkemedel

NYHET Diabetesforskarna Helena och Thomas Edlund vid Umeå universitet har genom avknoppningsföretaget Betagenon AB i samarbete med Baltic Bio AB inlett klinisk Fas 2a-prövning av läkemedelskandidaten AMPK aktivator O304. Den kliniska prövningen av läkemedelskandidaten mot fetma-inducerad typ 2-diabetes och associerad hjärt-kärl sjukdom väntas pågå under 1 år.

– I nu avslutade Fas 1 studier har vi kunnat etablera ett säkert dos-intervall av AMPK-aktivatorn O304 för fortsatta kliniska studier, säger Thomas Edlund, som är professor vid Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM) och Vd på Betagenon.
– Vi har nu inlett en dubbel-blind, placebo-kontrollerad Fas 2a-studie med deltagare som har typ 2-diabetes och där blodsocker och hjärt-kärlfunktion är kliniska parametrar.

AMPK, det energibalanserande enzymet

Ett minskat kaloriintag och fysisk aktivitet leder till att energinivån i cellerna reduceras, vilket i sin tur minskar fetma och risken för att utveckla typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom. AMPK reglerar energibalansen både på cell- och organismnivå och aktiveras när energinivån i cellen sjunker. Genom att samtidigt blockera de processer som kräver energi och öka förbränning av socker och fett, återställer AMPK energinivån. AMPK ökar också blodflödet och därmed mängden socker, fett och andra näringsämnen som når vävnader och organ.

Läkemedelskandidaten som aktiverar AMPK

Aktiviteten hos det energibalanserade enzymet AMPK minskar med ålder, fetma och inaktivitet. Men genom att aktivera AMPK på kemisk väg ”luras” kroppen att svara som vid träning eller begränsat kaloriintag och bränner socker och fett, vilket reducerar fetma, fettlever, typ 2 diabetes och associerade hjärt-kärlsjukdomar.

I de inledande testerna visade sig AMPK-aktivatorn O304 skydda i djur mot fetma, fettlever, höga blodfetter, högt blodsocker och diabetes orsakade av högt kaloriintag. Under dessa förhållanden så förbättrade O304 också pumpförmågan hos vänster hjärtkammare och ökade perifert blodflöde och den fysiska uthålligheten.  

Ökat kaloriintag och stillasittande har lett till en global epidemisk ökning av fetma, fettlever och typ 2 diabetes, vilka medför ökad risk för hjärt-kärl sjukdomar. Mindre än 10 procent av världens snart 400 miljoner människor med typ 2 diabetes förväntas leva ett komplikationsfritt liv.

– Det finns ett enormt behov av nya mediciner som kan förhindra eller bota typ 2 diabetes och associerad hjärt-kärlsjukdom. O304 är mycket lovande som ett läkemedel mot fetma-inducerad typ 2 diabetes och associerad hjärt-kärl sjukdom, säger Thomas Edlund.

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas EdlundUmeå centrum för molekylär medicin (UCMM)
070-277 8997; thomas.edlund@umu.se

Bild: Helena och Thomas Edlund (foto: Mattias Pettersson).

Redaktör: Daniel Harju