"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-05-29

Umeåforskare invald i Sveriges unga akademi

NYHET Matematikern Klas Markström, Umeå universitet, har utsett till ny ledamot i Sveriges unga akademi. Akademin samlar ett urval av Sveriges bästa unga forskare. Umeåforskaren Christer Nordlund, idéhistoria, är ledamot sedan tidigare.

Klas Markström, universitetslektor vid institutionen för matematik och matematisk statistik, ser fram emot uppdraget:
– Sveriges Unga Akademi har haft ett väldigt aktivt första år med både forskningspolitisk och populärvetenskapligt verksamhet, och det blir intressant att vara en del av det under de kommande åren. Akademin samlar yngre forskare från alla ämnesområden och lärosäten och den blandningen känns både nyttig och spännande, säger Klas Markström.

Han är född och uppvuxen i Skellefteå och disputerade 2003 med en avhandling om grafteori med tillämpningar inom fysik vid Umeå universitet. Därefter gjorde han två postdoktorsvistelser, till University of Mississippi, USA, och University of Cambridge, Storbritannien. För drygt sex år sedan återvände han till Umeå och sedan 2007 är han docent i matematik vid Umeå universitet. I sin forskning arbetar han med grafteori, som handlar om nätverks egenskaper, och kombinatorik.

Ettårsdag för ny akademi

Sveriges unga akademi firade sin ettårsdag med en festhögtid den 27 maj, där sex nya ledamöter och ordförande för 2012–2013 presenterades. Helene Andersson Svahn, professor i nanobioteknologi på Kungliga Tekniska högskolan, har varit Sveriges unga akademis ordförande under det första året.

– Det har varit ett enormt roligt och händelserikt år, och vi har under vårt första år upplevt ett stort behov av den röst som Sveriges unga akademi tillför. Jag är hedrad över att få ha varit den första ordföranden i Sveriges unga akademi, säger Helene Andersson Svahn.

Ny ordförande
Ny ordförande för 2012–2013 blir Christian Broberger, docent i neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Christian Broberger har tidigare varit vice ordförande i Sveriges unga akademi och känner sig förberedd på sin nya roll.

– Det första året började i raketfart och det gensvar vi har mött överträffade alla förväntningar. Nu vill vi fortsätta göra den unga akademin till en attraktiv mötesplats för några av landets ledande unga forskare och verka för att göra Sverige till ett land med optimala förutsättningar för vetenskap av högsta klass, säger Christian Broberger, och påpekar vikten av att få träffa och interagera med forskare från andra vetenskapliga discipliner i samma fas av forskarkarriären.

Nya ledamöter
Sex framstående unga forskare valdes igår in som nya ledamöter. och kompletterar de 22 ledamöter som valdes in 2011. De nya ledamöterna är:

Beatrice Crona, ekologi, Stockholms universitet Palle Dahlstedt, informationsteknologi och musik, Chalmers tekniska högskola/Göteborgs universitet Stefan Jonsson, företagsekonomi, Uppsala universitet Jenny Larsson, baltiska språk, Stockholms universitet Klas Markström, matematik, Umeå universitet
Helena Sandberg, medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet

Mer information
Verksamheten under det första året summeras i foldern ”Sveriges unga akademis första år” som finns att ladda ner i pdf-format på www.sverigesungaakademi.se

Sveriges unga akademi
Sveriges unga akademi bildades den 27 maj 2011 på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) med finansiering av Ragnar Söderbergs stiftelse. Syftet är att skapa ett tvärvetenskapligt forum och en forskningspolitisk plattform för några av de bästa unga forskarna i Sveriges inom alla ämnesområden. Som ung i sammanhanget menas att forskaren disputerat för högst cirka 10 år sedan. Ledamöterna väljs in för en 5-årsperiod och kriterier för inval är vetenskaplig excellens och ett visat intresse i Sveriges unga akademis frågor.

Redaktör: Karin Wikman