"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-03-28

Umeåforskare kandidat till europeiskt elitpris

NYHET Erik Johansson, forskare i medicinsk kemi, är en av de sex svenskar som nominerats till European Young Investigator Awards, EURYI. Det är andra året i rad som Umeå universitet har en kandidat till det prestigefylla anslaget på en miljon euro.

Erik Johansson, 39 år, är knuten till Inst. för medicinsk kemi och biofysik, där han studerar förändringar och reparation av arvsmassan, DNA, i våra celler – ett ämne som bl.a. har stor betydelse för förståelsen av hur cancerceller utvecklas. Han använder jäst som modellsystem och har höga anslag från bl.a. Vetenskapsrådet och Cancerfonden.

Så sent som i december förra året publicerade hans grupp i tidskriften Nature Structural and Molecular Biology en första modell av hur det går till när enzymet DNA-polymeras epsilon kopierar cellernas arvsmassa. Det arbetet gjordes tillsammans med en grupp i USA.

Erik Johansson kommer från Skellefteå och disputerade 1997 vid Umeå universitet. De följande 2,5 åren tjänstgjorde han som post-doc vid Washington University School of Medicine i St Louis, USA. Han har gjort flera upptäckter under sin forskarkarriär och blev docent 2003.

EURYI-anslaget, som ligger i samma nivå som nobelprisen, delas ut till unga, excellenta forskare från hela världen. Syftet är att göra det möjligt för dessa att bygga upp egna forskargrupper vid institutioner i Europa. Ett krav för att bli nominerad är att det gått minst två och högst tio år sedan disputationen.

Sammanlagt 457 forskare i 16 länder har sökt EURYI genom sina nationella forskningsfinansiärer. Varje land har sedan i en hård granskningsprocess utsett det antal kandidater som står i proportion till den penningsumma landet bidrar med. Därmed återstår nu 141 sökande, vilkas ansökningar i nästa steg kommer att granskas av en kvalificerad internationell panel. I juli tas beslutet om vilka 25 unga excellenta forskare som får 1,25 miljoner euro fördelade under fem år.

EURYI-anslaget har delats ut sedan år 2004. Förra året deltog Sverige för första gången med kandidater; en av dem var Ruth Palmer vid Umeå centrum för molekylär patogenes (UCMP). Ingen svensk forskare kom då med bland de 25 som fick anslaget.

EURYI Awards har instiftats av EUROHORCs – en sammanslutning av chefer vid europeiska forskningsråd – i samarbete med European Science Foundation, ESF. I Sverige står Vetenskapsrådet och Formas bakom EURYI. Utlysningen är öppen för forskare inom alla ämnesområden.

Utöver Erik Johansson nomineras följande fem forskare: Örjan Carlborg, Centrum för bioinformatik, Uppsala universitet; Armando Córdova, Institutionen för organisk kemi, Arrheniuslaboratoriet Stockholms universitet; Thomas Helleday, Institutionen för genetik mikrobiologi och toxikologi, Stockholms universitet; Anna Qvarnström, Institutionen för ekologi och evolution, Uppsala universitet; samt Wouter Vlemmings, University of Manchester, UK (söker till Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Chalmers).

Kontakt:
Docent Erik Johansson, Inst. för medicinsk kemi och biofysik, Umeå universitet, mobil 073-620 50 61, tel. 090-786 66 38, e-post: Erik.Johansson@medchem.umu.se

Mer information om Erik Johanssons finns på: www.umu.se/sok/personalkatalog/visa-person?uid=erjo0002

Redaktör: Hans Fällman