"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-05-16

Umeåforskare karterar fiskar som hotas av dammar

NYHET En världsomspännande undersökning av data visar att alla kontinenter utom Antarktis har områden där hindrande dammar i vattendrag är ett hot för fiskarter. De klarläggande resultaten presenteras i juninumret av den amerikanska tidskriften BioScience.

Dammar tros vara ett av de största hoten mot världens sötvattensorganismer: de hindrar normala vatten- och sedimentflöden, stoppar vandring, och förändrar lekbottnar och födoplatser. Brist på data har hittills hindrat en utförlig global bedömning av hur dammar hotar fiskarter, men en studie som publiceras i juninumret av BioScience gör precis detta.

Rapporten är skriven av Catherine Reidy Liermann och Christer Nilsson, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet, tillsammans med två medförfattare. De har analyserat 397 ekologiskt skilda sötvattensregioner i världen och märkt ut alla dammar som är mer än 15 m höga.

Detta gjorde det möjligt för forskarna att bedöma i vilken grad dammarna stoppar fiskars vandring. Författarna gick sedan igenom förekomstdata för fiskarter som antogs vara i riskzonen på grund av att de är begränsade till en särskild region eller därför att de vandrar i floderna som en del i sin livscykel. På så sätt kunde forskarna identifiera i vilka regioner dammar utgör den största risken för fiskarter. Genom att väga in var det hade varit ytterligare förändring av livsmiljöer – en känd risk för många fiskar – kunde författarna förfina sin lista över riskområden.

Resultaten pekar på Murray-Darling-provinsen (Australien), södra Italien, nedre och mellersta Indus flodområde, västra Korea, övre Paraná (södra Brasilien), den sydatlantiska kusten i USA, och Mobile Bays ekoregioner som de regioner som har ett påtagligt antal fiskarter som hotas av dammar. Mycket av Donau, Iberiska halvön (sydvästra Europa), och delar av Sydafrika är också med på listan.

– Dessa ekoregioner menar vi behöver omedelbar uppmärksamhet från naturvården. Ålar, shads som är en grupp av sillfiskar, nejonögon, störar och laxfiskar framstår som särskilt sårbara arter, säger Christer Nilsson.

Han förklarar vidare att deras resultat kan hjälpa forskare och planerare att identifiera viktiga områden där bevarande är lämpligt därför att vattendragen är relativt opåverkade och hyser hotade arter. Resultaten pekar också på regioner där restaurering – möjligen också dammrivning – är önskvärd ifall fiskar ska kunna bevaras.

Om publikationen:

Implications of Dam Obstruction for Global Freshwater Fish Diversity. Catherine Reidy Liermann, Christer Nilsson, James Robertson, and Rebecca Y. NG. BioScience (2012) 62: 539-548.
Finns tillgänglig online i juni 2012

För mer information, kontakta gärna:

Christer Nilsson, professor vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskapTelefon: 090-786 60 03
E-post: christer.nilsson@emg.umu.se
http://www.emg.umu.se/om-institutionen/personal/nilsson-christer
Högupplöst foto:

Redaktör: Ingrid Söderbergh