"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-05-27

Umeåforskare leder Kungl. Gustav Adolfs Akademien

NYHET Lars-Erik Edlund, professor i nordiska språk, Umeå universitet, har valts till preses för Kungl. Gustav Adolfs Akademien i Uppsala.

Sedan 2003 är Lars-Erik Edlund även preses för Sveriges nordligaste kungliga akademi, Kungl. Skytteanska Samfundet, men där är han inne på sin sista mandatperiod. Kungl. Skytteanska Samfundet arbetar för forskning om och inom den norrländska regionen men också med att understödja  sådant som rör den ”andliga odlingen” i Norrland. Arbetet sker genom prisverksamhet och en omfattande publicering av vetenskapliga undersökningar.

För en månad sedan valdes Lars-Erik Edlund till preses för Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, en riksakademi med säte i Uppsala. Också denna arbetar med utgivningsverksamhet, bland annat utger den sju tidskrifter, och delar ut priser till akademiska forskare och fritidsforskare. Akademien har också en omfattande symposieverksamhet i en byggnad på Klostergatan i Uppsala.

– Åren i Skytteanska har varit fantastiska, bland mycket annat genom etableringen av vår internationella tidskrift Journal of Northern Studies. Nya utmaningar väntar nu och jag har stora förväntningar också inför arbetet i Gustav Adolfs Akademien. Inom dess ramar  ryms ju mycket av den forskning jag själv ägnat mig åt genom åren, så det är klart att jag känner mig engagerad, säger Lars-Erik Edlund.

Lars-Erik Edlund kvarstår dock i Skytteanska Samfundets styrelse ett tag framåt. Mandatperioden går officiellt ut först 2018.

Redaktör: Per Melander