"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-08-16

Umeåforskare leder ny nordisk spetsforskningsenhet

NYHET Nordiska samarbetsnämnden för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning har utsett fyra nordiska spetsforskningsenheter. Lars Nyberg vid Umeå universitet koordinerar en av enheterna, som får cirka fyra miljoner kronor årligen under fem års tid.

En nordisk spetsforskningsenhet är ett nätverk med forskargrupper och forskare från minst tre nordiska länder. Enheterna väljs för fem år åt gången genom öppen tävlan, och det viktigaste urvalskriteriet är forskningens excellenta kvalitet ur ett internationellt perspektiv.

Fyra spetsforskningsenheter har nu valts ut, och en av dessa enheter koordineras av Lars Nyberg, institutionen för psykologi vid Umeå universitet. Enheten finansieras med omkring fyra miljoner kronor per år under åren 2005–2010, och verksamheten inleds under hösten.

Spetsforskningsenhetens mål är att undersöka kognitiv kontroll inom flera olika områden, såsom uppmärksamhet, varseblivning, språk, minne och emotioner. Enheten kommer att använda olika hjärnavbildningsmetoder för att studera kognitiv kontroll och dess uttryck, till exempel hur vi styr vår uppmärksamhet, hanterar känslor och reglerar minnen.

Förutom svenska forskare ingår även forskare från bland annat Danmark, Finland och Norge. De fyra spetsforskningsenheterna har valts ut inom det första samnordiska NCoE-programmet (Nordic Centres of Excellence-programmet) för humaniora och samhällsvetenskap åren 2005–2010.

Det övergripande målet för de samnordiska programmen för spetsforskningsenheter är att ytterligare främja den nordiska forskningens kvalitet genom att skapa nordiskt mervärde. Programmet samfinansieras av de nordiska forskningsråden och NordForsk, och den nordiska finansieringen kompletterar enheternas nationella grundfinansiering.

Läs mer om de nordiska spetsforskningsenheterna på: www.nos-nop.org/nos.htm

För mer information, kontakta:

Lars Nyberg, institutionen för psykologiTel: 090-786 64 29
E-post: lars.nyberg@psy.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson