"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-04-16

Umeåforskare med EU-stöd utvecklar läkemedel mot hjärt- och kärlsjukdom

NYHET En grupp forskare vid Umeå universitet har fått sammanlagt 8 miljoner kr för att under en treårsperiod utveckla ett nytt läkemedel mot hjärt-kärlsjukdomar, den vanligaste dödsorsaken i världen. Det handlar om att behandla farliga blodfetter.

Projektet leds av forskarna Stefan K Nilsson (bilden) och Gunilla Olivecrona vid enheten för fysiologisk kemi, Inst. för medicinsk biovetenskap. Projektet delfinansieras och stöds av bl.a. EUs strukturfond, Umeå kommun och Västerbottens läns landsting.- Det här innebär att vi kan växla upp rejält och satsa fullt ut. Hjärt- och kärlsjukdom är fortfarande den sjukdom som skördar flest liv i hela världen men det vill vi ändra på. Intensiv grundforskning i Gunilla Olivecronas laboratorium under 10-tals år har lagt grunden för projektet, som dock ännu är i sin linda. Det kan komma att ta lång tid innan vi når målet men vi är fast beslutna att lyckas, säger Stefan K. Nilsson som är initiativtagare till projektet. Hjärt- och kärlsjukdom drabbar till stor äldre personer men också diabetespatienter löper en kraftigt förhöjd risk. Sverige har en åldrande befolkning och dagens behandling anses inte tillräcklig. Korrekt modern medicinering minskar risken att drabbas av allvarliga hjärtinfarkter med bara ca 25 %. Genom att i kombination med detta behandla ohälsosamma blodfetter av annan typ än kolesterol tror sig Umeåforskarna kunna förbättra utfallet av behandlingen. - Det kan vara av yttersta vikt för många patienter att höja sitt goda HDL-kolesterol och sänka sina triglyceridnivåer. Trots att dagens mediciner förbättrat chansen till överlevnad avsevärt kvarstår en alltför stor risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom, säger Gunilla Olivecrona. Projektet är ett samarbete mellan forskare inom Umeå universitet vid enheterna för fysiologisk kemi och LCBU (Laboratories for Chemical Biology, Umeå). Deltagare i projektet är förutom de nämnda bl.a. Mikael Elofsson och P.A. Enquist, LCBU, samt Aivar Lookene, fysikalisk kemi/Tallinns tekniska universitet, och Mikael Larsson, fysikalisk kemi. Projektet delfinansieras i tre år genom EU:s regionala strukturfondsprogram Mål 2 samt Umeå kommun, Västerbottens läns landsting och Region Västerbotten. Företaget Umeå Biotech Incubator har också en stödjande funktion i projektet. Bioteknik är ett prioriterat tillväxtområde i regionen och projektet förväntas knyta samman, bygga upp och hålla kvar spetskompetens inom läkemedelsutveckling samt genom samverkan med näringslivet bidra till områdets industriella förnyelseprocess.För mer information, kontakta gärna Stefan K. Nilsson, tel. 070-578 17 68,
e-post stefan.nilsson@medbio.umu.se
Porträttbild Gunilla Olivecrona