"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-06-15

Umeåforskare med i förslag om stärkt skydd för kommuner

NYHET Två Umeåforskare har ingått i en expertgrupp inom Grundlagsutredningen som utarbetat ett förslag om att stärka Regeringsformens skydd för den kommunala självstyrelsen

Professor Anders Lidström vid statsvetenskapliga institutionen och docent Tom Madell vid juridiska institutionen har tillsammans med andra experter på området utarbetat ett förslag som på avgörande punkter skulle säkerställa och precisera den kommunala och regionala självstyrelsens ställning i det svenska samhällssystemet.

– Det gäller bl.a. förslag om att huvudregeln skall vara att lokala och regionala angelägenheter av allmänt intresse skall handhas av kommuner och landsting/regioner. I annat fall måste staten stifta en lag som anger att ett undantag skall gälla, berättar Anders Lidström.

Expertgruppen föreslår också begränsningar av riksdagens möjligheter att inskränka den kommunala självstyrelsen och samrådet mellan staten och kommunerna formaliseras. Slutligen föreslås ett uttryckligt grundlagsstöd för inomkommunal skatteutjämning. Expertgruppen om totalt sex personer har bestått av jurister i ledande befattningar samt forskare inom juridik och statsvetenskap. Gruppens förslag kommer härnäst att diskuteras av Grundlagsutredningen.

Förslaget offentliggörs idag och finns tillgängligt på Grundlagsutredningens hemsida, www.grundlagsutredningen.se/

Professor Anders Lidström nås på 070-691 32 99 samt via e-post anders.lidstrom@pol.umu.se

Docent Tom Madell nås på 090-786 79 42 samt via e-post tom.madell@jus.umu.se.

Ytterligare upplysningar lämnas även av utredningens sekreterare, Lars-Åke Ström, som nås på 031-701 53 60 samt via e-post lars-ake.strom@justice.ministry.se.

Redaktör: Frida Fjellström