"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-08-29 Uppdaterad: 2023-12-21, 09:36

Umeåforskare medverkar i ny antologi om historiekulturer och historieundervisning i europeiska gränsregioner

NYHET Lina Spjut från Pedagogiska institutionen har skrivit ett kapitel tillsammans med Charlotta Svonni från Institutionen för idé- och samhällsstudier. Även Björn Norlin, också från Pedagogiska institutionen, har bidragit med ett kapitel tillsammans med Anna-Lill Drugge från Institutionen för språkstudier.

Boken har titeln ”History Education at the Edge of the Nation” och handlar om hur historia och historieförmedling kommer till uttryck i utbildningspolitik, policy, läroplaner och skolpraktik i nationella gränsregioner runt om i Europa.

Lina Spjuts och Charlotta Svonnis kapitel handlar om läroplansutvecklingen för samiska skolformer under efterkrigstid utifrån läroplaner från 1960-talet till 2011.

I Björn Norlins och Anna-Lill Drugges kapitel beskrivs den studie de har genomfört. Studien handlar om hur en grupp lärare i samhällsorienterande ämnen förhåller sig till undervisning om samer som minoritet och urfolk och vilken problematik de ser på området i relation till befintliga krav och tillgänglig kunskap.

Boken är kopplad till ett internationellt projekt med forskare från universitet i bland annat Bolzano, Strasbourg, Paris och London. Redaktörer är Piero S. Colla, University of Strasbourg i Frankrike och Andrea Di Michele, Free University of Bozen-Bolzano i Italien.

Boken har både en utbildningshistorisk, historiekulturell och historiedidaktisk inriktning. 

Bokkapitel

Drugge, A.-L., & Norlin, B. (2023). Teaching Sami pasts and presents : complexities in teaching practice in contemporary Swedish classrooms. In History education at the edge of the nation : political autonomy, educational reforms, and memory-shaping in European periphery (pp. 221–244). https://doi.org/10.1007/978-3-031-27246-2_10

Svonni, C., & Spjut, L. (2023). Swedish school curricula and Sámi self-identification : the syllabus from 1960s to 2011. In History education at the edge of the nation : political autonomy, educational reforms, and memory-shaping in European periphery (pp. 125–147). https://doi.org/10.1007/978-3-031-27246-2_6