"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-03-23

Umeåforskare medverkar i Vetenskapens värld

NYHET Nydanande forskning om varför ungdomar slutar med idrott har publicerats vid Umeå universitet. Inger Eliasson och Annika Johansson, forskare inom Idrottshögskolans nätverk, medverkar i kvällens avsnitt i Vetenskapens värld med sin studie om varför flickor slutar spela innebandy.

Inger Eliasson och Annika Johansson, vid pedagogiska institutionen och forskare inom Idrottshögskolans nätverk, har i samarbete med Svenska innebandyförbundet/Innebandyns kompetenscentrum genomfört en studie om varför flickor slutar spela innebandy. Studien visar att det oftast är ett flertal faktorer som tillsammans utgör ”huvudorsaken” till avhopp från idrotten.

Det nya med vår studie är att vi riktat in oss på att studera själva avslutsprocessen från första tvekan till att fortsätta till efter beslutet, vilket inte gjorts tidigare säger Inger Eliasson, ansvarig för forskningsprojektet. Syftet har varit att ta reda på hur flickor som i unga år slutat spela innebandy, och deras föräldrar, uppfattar den avslutsprocess som flickorna gått igenom och därigenom nå en djupare förståelse för varför och hur det går till när unga slutar med en idrott. Vidare syftar studien till att utveckla kunskap som ger ökad förståelse för hur idrottsföreningar kan arbeta för att få unga flickor att fortsätta med innebandy.

I kväll medverkar Eliasson och Johansson i Vetenskapens värld som i kvällens avsnitt behandlar ämnet barn och idrott.

Se programmet

Redaktör: Anna-Karin Eriksson