"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-09-25

Umeåforskare nu ännu närmare tidig upptäckt av Parkinsons sjukdom

NYHET I samarbete med kolleger i Oxford har en grupp forskare vid Umeå universitet nu vidareutvecklat sin upptäckt av ett sätt att tidigt upptäcka Parkinsons sjukdom och man är nu närmare en tillämpning i sjukvården.

Projektet är ett exempel på brobygge mellan grundforskning och klinisk tillämpning i vårdmiljö. De nya resultaten bygger på ett nära samarbete mellan medicinkemisten Ludmilla Morozova-Roches och neurologen Lars Forsgrens forskargrupper vid Umeå universitet och tre forskare vid universitetet i Oxford, Storbritannien, som framför allt bidragit med kemiska analyser. Deras rön publiceras nu i tidskriften Chemical Science.

Parkinsons sjukdom angriper nervsystemet och beror, liksom en rad andra sjukdomar, på att proteiner klumpar ihop sig till så kallad amyloid. I botten för de nya rönen ligger en upptäckt från våren 2011, då Umeåforskarna kunde påvisa kroppsegna antikroppar mot det viktigaste amyloidbildande proteinet, alfa-synuklein. Dessa antikroppar skulle kunna fungera som en diagnostisk markör och därmed medge upptäckt av sjukdomen på ett tidigt stadium.

I den nya artikeln förs upptäckten vidare genom ett förenklat sätt att noggrant mäta halterna av antikropparna i ett blodprov. Med den nu utvecklade metoden – det handlar om en elektrokemiskanalys på 10 mikroliter blod under bara några minuter – kan man inte bara se tydlig skillnad med personer med begynnande Parkinsons sjukdom och friska kontrollpersoner, det är också möjligt att med hög känslighet mäta och ange graden av sjukdomsutveckling.

Pressbild Ludmilla Morozova-RochePressmeddelande om upptäckten 2011

För mer information, kontakta gärna:

Ludmilla Morozova-Roche, professor i medicinsk biofysik vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik, Umeå universitetTelefon: 090-786 52 83 Mobil 073-620 52 83
E-post ludmilla.morozova-roche@medchem.umu.se Referens

T Bryan, X Luo, L Forsgren, L Morozova-Roche and JJ Davis. The robust electrochemical detection of a Parkinson’s disease marker in whole blood seraChemical Science, DOI: 10.1039/c2sc21221h,
www.rsc.org/chemicalscience Eagle article http://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2012/sc/c2sc21221h?page=search

 

Redaktör: Karin Wikman