"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-01-25

Umeåforskare ny ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien

NYHET Andrei Chabes, professor vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik, har valts in som ledamot i klassen för biologiska vetenskaper vid Kungliga Vetenskapsakademien.

Text: Lena Åminne

Att bli invald som ledamot av akademien är ett exklusivt erkännande för sina insatser. Andrei Chabes forskar om DNA:s fyra byggstenar, så kallade dNTPs (deoxyribonukleotider). Om den naturliga dNTP-balansen rubbas gör DNA-kopieringsapparaten fel och mutationer uppstår.

Andrei Chabes undersöker vilka fel som uppstår i DNA vid olika former av obalanser i dNTPs-nivåer samt hur fel kan upptäckas och repareras. Resultaten kan både öka förståelsen för normalt åldrande och användas för att förhindra, diagnosticera och behandla cancer.

2008 mottog Andrei Chabes ett anslag från Stiftelsen för Strategisk Forskning som ”Framtidens forskningsledare” och har fått ett flertal priser, bl. a:
Umeå University “Young Researcher Award”, 2009
Sven och Ebba-Christina Hagberg prize, 2012
Eric K. Fernström prize 2012

Andrei Chabes har varit prefekt på Institutionen för medicinsk kemi och biofysik mellan 2013 och 2021.

Läs mer

Många nya ledamöter invalda i Akademien

Andrei Chabes
Professor, övrig/annan befattning
E-post
E-post