Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-05-25

Umeåforskare ny ledamot i Sveriges unga akademi

NYHET Virginia Langum, docent, institutionen för språkstudier, Umeå universitet, har valts in i Sveriges unga akademi för perioden 2015–2020.

Virginia Langum är docent i engelsk litteratur vid Umeå universitet och Swedish Collegium for Advanced Study, (SCAS) i Uppsala.

Vid Umeå universitet är hon även en del av forskargruppen Förmoderna studier och forskarnätverket Medicinsk humaniora. Hennes forskning sträcker sig från medeltiden till nutid och handlar om medeltida litteratur och kultur, i synnerhet sambanden mellan kroppen och religiösa upplevelser, medicin och etik.

Virginia Langum säger att hon inom Sveriges unga akademi gärna vill medverka ibland annat i samtal om forskningens och högre utbildningens framtid i Sverige.

Sveriges unga akademi är ett oberoende, tvärvetenskapligt forum för ett urval av de bästa unga forskarna i Sverige inom alla ämnesområden. Akademin möjliggör möten över ämnesgränserna som ger upphov till oväntade initiativ. Den bildades 2011 på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien och har idag 40 ledamöter.

Det finns cirka 30 unga akademier i världen som bygger nätverk och samtidigt utgör en röst för unga forskare i frågor om forskningens villkor.

Akademin har också en hel del internationella aktiviteter, till exempel som partner i New York Academy of Sciences’ initiativ the Global STEM Alliance, en digital plattform där forskare blir mentorer inom utbildning för barn och ungdomar över hela världen.

För att bli ledamot ska en ha disputerat för 2-10 år sedan och ha ett varmt engagemang för forskning i stort. Tiden som ledamot är begränsat till 5 år.

Umeåforskare som är ledamöter i Sveriges unga akademi sedan tidigare är Klas Markström, matematik, invald 2011, Christer Nordlund, idéhistoria, invald 2011 och Marie Wiberg, statistik, invald 2013.

Initiativtagare till akademin och hedersledamot i Sveriges unga akademi är Gunnar Öquist, professor i växtfysiologi, Umeå universitet.

Läs mer om Sveriges unga akademi

Läs mer om årets första akademimöte som hölls i Umeå

Kontakt:

virginia.langum@umu.se, tel. 076-102 32 34

Redaktör: Per Melander