Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-05-18

Umeåforskare prisad för norrlandsperspektiv

NYHET Madeleine Eriksson, universitetslektor, Institutionen för geografi och ekonomisk historia, har utsetts till årets pristagare av stiftelsen Uppsala universitets Umeåfond 2015.

Madeleine Eriksson

Stipendiet delas ut vart tredje år till yngre forskare vid Umeå universitet som bedriver framstående forskning inom området Övre Norrlands kultur och historia. 

Madeleine Eriksson säger att det är kul att få stipendiet och att hon i sin forskning fortsatt intresserat sig för Norrland mycket på grund av maktrelationer och människors olika livsvillkor på olika platser.

– Man behöver inte se sig om särskilt långt för att hitta geografiska skillnader och sociala och ekonomiska orättvisor. Representationer av landsbygden i allmänhet och Norrland i synnerhet har alltid funnits där som elefanten i rummet, säger Madeleine Eriksson. 

Hon berättar vidare att hon på olika sätt fortsatt studera förändringar i Norrland.

– Bland annat forskar jag om arbetsmigration till den svenska bärindustrin här i Norrland. Främst har jag (tillsammans med Aina Tollefsen) skrivit om hur branschen och nya regelverk bidragit till att exploatera arbetare.

– Även om hur globala processer påverkar norra Sverige och nordöstra Thailand och hur dessa bidragit till omstruktureringar och olika typer av migration.

– Jag forskar också om rural moral och om orsakerna för, och konsekvenserna av, extrema former av platsmarknadsföring i Norrland.

Ur stiftelsens motivering:

Madeleine Eriksson har i sin forskning gjort stora insatser för att öka kunskapen om Norrland och dess relationer med omvärlden. Hennes doktorsavhandling ”(Re)producing a periphery – Popular representations of the Swedish North” (2010) handlar om hur diskursen om Norrland som något annorlunda och skilt från andra delar av landet skapas och återskapas i litteratur, politik och vetenskap.

Sammantaget har Madeleine Eriksson på ett tydligt och övertygande sätt bidragit till att lyfta frågan om bilden av Norrland och norrlänningar, vilket gör henne till en värdig mottagare av Stiftelsen Uppsala universitets Umeåfond 2015.

Tidigare pristagare är bl.a. Ann-Catrine Edlund (2003), Patrik Lantto (2006), Peter Sköld (2009) och Daniel Andersson (2012).

Kontakt:

Madeleine Eriksson, madeleine.eriksson@umu.se, tel. 090-786 71 57

Redaktör: Per Melander