"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-04-23

Umeåforskare prisad för språkvetenskapliga perspektiv

NYHET Daniel Andersson, institutionen för språkstudier, Umeå universitet, har utsetts till årets pristagare av stiftelsen Uppsala universitets Umeåfond 2012.


Stiftelsens motivering:
"Daniel Andersson har hela sin vetenskapliga produktion fokuserad mot övrenorrländsk tematik. Avhandlingen Fega pojkar pussar aldrig vackra flickor (2009) studerar innovativt ordspråk och kombinerar språkvetenskapliga,etnologiska och genusveten-skapliga perspektiv. Den innebär en kraftfull förnyelse av nordisk ordspråksforskning. Inom sin postdok har han tagit greppet om nybyggarberättandet från Västerbottens inland, och analyserar det från narratologiska utgångspunkter. Inom ett av honom lett projekt, "Muntliga berättelser om katastrofer" (Riksbankens Jubileumsfond), kommer att belysas hur renskötare och jordbrukare beskriver relationen människa-natur i muntliga berättelser från nödåren 1867 och 1902-03, krisåren för renägarna på 1930-talet och Tjernobylkatastrofen 1986.
Daniel Andersson är en forskare i början av sin karriär och har en mycket god utvecklingspotential."

Redaktör: Per Melander