"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-05-30

Umeåforskare prisas av Kungl. Skytteanska samfundet

NYHET Kungl. Skytteanska samfundet har vid sin årshögtid den 23 maj utsett sex yngre välförtjänta forskare till mottagare av Skytteanska samfundets priser vid Umeå universitet år 2008. Professor Fatima Pedrosa-Domellöf tilldelas Margareta och Eric Modigs pris på 250 000 kronor. Priserna kommer att delas ut vid universitetets årshögtid den 18 oktober.

Kungl. Skytteanska samfundet priser, 30 000 kronor, tilldelas:

vid humanistiska fakulteten Per Axelsson. Per Axelsson är verksam inom Centrum för samisk forskning där han har en nyckelroll i flera nu pågående nationella och internationella forskningsprojekt inom området samernas epidemiologi. Per Axelsson är en mångsidig och konstruktiv medicinhistorisk och historie-demografisk forskare och är också aktiv som administratör och forskningsledare.

vid medicinska fakulteten Malin Sund, institutionen för kirurgi och perioperativ verksamhet. Malin Sund tilldelas priset för sin forskning om kärlnybildning (angiogenes) i experimentella tumörer. Jämsides med sin laborativa forskning har hon genomgått klinisk utbildning för specialistkompetens i kirurgi. Malin Sund bygger f.n. upp en egen forskargrupp med koppling mellan avancerad experimentell forskning och klinisk praxis inom området kärlnybildning vid tumörtillväxt.

vid samhällsvetenskapliga fakulteten Marie Wiberg, statistiska institutionen. Marie Wiberg är en framstående forskare inom statistik med psykometri, d.v.s. metoder för kvalitetsgranskning av prov och psykologiska test. Hennes forskning är främst inriktad mot att utveckla metoder för datorbaserade kunskapsprov. Hon har redan etablerat ett internationellt nätverk och har som självständig forskare erhållit forskningsanslag bl.a.från Vetenskapsrådet.

vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Magnus Wolf- Watz, kemiska institutionen. Magnus Wolf-Watz har en bred vetenskaplig bakgrund från KTH i Stockholm och Brandies Universitetet i USA. Han innehar idag en forskarassistenttjänst i Umeå direktfinansierad av Vetenskapsrådet. Hans forskning utgörs framför allt avancerade NMR-studier av rörlighet hos enzymer för att bestämma mekanismer bakom deras funktion. Magnus Wolf-Watz är en de mest framstående yngre forskarna inom strukturbiologin i Sverige idag. Priset på 30.000 kronor till en välförtjänt avgångselev utbildad vid Konsthögskolan tilldelades Marianne Bengtsson.

Margareta och Eric Modigs pris till en skicklig forskare inom Umeå universitets medicinska fakultet har av Skytteanska samfundet tilldelats professorn i oftalmiatrik tillika professorn i anatomi Fatima Pedrosa-Domellöf. Hon tilldelas priset för sin forskning som fokuserar på det lilla och oerhört noggrant reglerade muskelmaskineri – inkluderande muskelspolar och muskelvävnader – som omger ögat. Med sin bakgrund som experimentell forskare inom anatomi och med specialistutbildning i oftalmiatrik har hon i sin vetenskap på ett förnämligt sätt kunnat tillämpa sina högklassiska grundvetenskapliga kunskaper på kliniska frågeställningar i den sjukvårdande vardagen. Priset ger därmed uppmärksamhet åt s.k. translationell forskning inom området ögon. Prissumman uppgår detta år till 250.000 kronor.

Redaktör: Carina Dahlberg