"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-06-11

Umeåforskare prisas av Skytteanska Samfundet

NYHET Fyra forskare vid Umeå universitet tilldelas priser från Kungl. Skytteanska Samfundet 2018.

De fyra forskarna är Paulina Wanrooij, postdoktor vid institutionen för medicinsk kemi och biofysik, Maria Waling, docent vid institutionen för kostvetenskap, Annika Rydberg, adjungerad professor vid institutionen för klinisk vetenskap och Johan Lithner, professor vid Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik.

Utdrag ur motiveringarna följer nedan.

Umeå universitet – Medicinska fakultetenPaulina Wanrooij, postdoktor vid institutionen för medicinsk kemi och biofysikPaulina Wanrooij får pris för sin forskning om mitokondriellt DNA, hur det kopieras, repareras och transkriberas i komplexa molekylära interaktioner, där mutationer kan leda till allvarliga sjukdomar.
Prissumman är 40 000 kr.

Umeå universitet – Samhällsvetenskapliga fakultetenMaria Waling, docent vid institutionen för kostvetenskapMaria Waling får pris för sin innovativa och produktiva forskning med fokus på matvanor, nutrition och hälsa hos barn och ungdomar. Hennes forskning visar både på bredd och djup och innefattar såväl frågor rörande betydelsen av barns matvanor för prevention av våra vanligaste livsstilssjukdomar som skolmåltidens komplexitet och inverkan på varierande funktionsnivåer ur ett barnperspektiv.
Prissumman är 40 000 kr.

Margareta och Eric Modigs pris vid Medicinska fakultetenAnnika Rydberg, adjungerad professor vid institutionen för klinisk vetenskapAnnika Rydberg prisas för sin forskning om vissa hjärtsjukdomar som beror på defekter i gener med risk för plötslig död. Framförallt beträffande Långt QT-syndrom har Rydberg och hennes grupp gjort banbrytande insatser, där de med hjälp av gammal svensk tradition och kyrkobokföring kunnat finna den person som först tycks ha fått mutation/sjukdomen. Det har satt hjärtforskningen i Umeå på den internationella kartan och gett kunskaper om sjukdomens karakteristik, förlopp och risker och även kunnat testa lämplig terapi. 
Prissumman är 200 000 kr.

Pris till senior forskare inom det utbildningsvetenskapliga området
Johan Lithner, professor vid Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik

Johan Lithner har varit förgrundsgestalt i formandet av vad som idag kanske är landets främs­ta forsk­nings­miljö i matematikdidaktik, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM), vars föreståndare han är och varit från starten. Han har vidare starkt bidragit till att bygga upp hållbara infrastrukturer för forskning och forskarutbildning inom det utbildningsvetenskapliga fältet vid Umeå universitet samt tagit initiativ till att utveckla nya for­mer för forskningssamverkan i norra Sverige och på nationell nivå. 
Prissumman är 50 000 kr.

För mer information kontakta gärna:Ulf Wiberg, sekreterare för Kungl. Skytteanska samfundetTelefon: 070-548 64 66
E-post: ulf.wiberg@umu.se

Redaktör: Ingrid Söderbergh