"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-10-29

Umeåforskare publicerar artiklar om interaktion och automation

NYHET Mikael Wiberg, professor på Institutionen för informatik vid Umeå universitet, har tillsammans med sina medförfattare fått två artiklar accepterade för publicering i den internationella tidskriften Personal and Ubiquitous Computing. Artiklarna handlar om hur interaktionsdesign möter utmaningar och möjligheter med automation och artificiell intelligens.

Den första artikeln, “Automation of Interaction – Interaction Design at the crossroads of User Experience (UX) and Artificial Intelligence (AI)”, diskuterar hur interaktionsdesign kan bidra till att skapa bättre användarupplevelser i en tid då allt fler system och tjänster blir AI-baserade.

Artikeln ger exempel på olika typer av AI-stödd interaktion, såsom ChatGPT, en chattbot som använder en avancerad språkmodell för att generera naturliga dialoger. Artikeln är skriven i samarbete med professor Erik Stolterman, Indiana University, USA.
 
Den andra artikeln, “Design friction in autonomous drive - Exploring transition between autonomous and manual drive in non-urgent situations”, handlar om en empirisk studie som utförts i samarbete med Volvo Cars.

Studien undersöker hur användare upplever att växla mellan manuell och autonom körning i icke-akuta situationer s k TOR-lösningar (Take Over Request), som när man t ex vill njuta av landskapet eller ta en paus från trafiken. 

Båda artiklarna är accepterade till ett kommande specialnummer av Personal and Ubiquitous Computing med temat “Interaction and Automation”, en ledande tidskrift inom forskningsområdet människa-datorinteraktion.

Kontaktinformation

Mikael Wiberg
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 15