"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-06-29

Umeåforskare publicerar rön om faktor som påverkar blodfetter

NYHET Mekanismen för hur ett relativt nyupptäckt protein kan sänka nivån av blodfetter klargörs i tidskriften Journal of Biological Chemistry av en forskargrupp ledd av professor Gunilla Olivecrona vid Umeå universitet.

Apolipoprotein A-V finns i blodplasman och verkar ha betydande effekt på nivån av blodfetter, främst triglycerider. Mutationer i den gen som kodar för ämnet har samband med rubbningar i blodfettvärdena och ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Det har nyligen föreslagits att apolipoprotein A-V verkar genom att aktivera lipoproteinlipas, det enzym som spjälkar blodfetterna så att de kan tas upp i kroppens vävnaderna.

Gunilla Olivecronas grupp har nu, i samarbete med Robert O. Ryan m.fl. i USA, visat att mekanismen för det här proteinets effekt inte är att direkt aktivera lipaset. Däremot kan det, liksom lipoproteinlipas, binda starkt till heparin. Denna egenskap gör att båda proteinerna kan binda i närheten av varandra på cellytor. Genom att båda dessutom binder till blodfetter (lipoproteiner) kan upptaget av fett i cellerna stimuleras. Forskargruppen har använt en speciell teknik (biosensorteknik, Biacore®) för att i modellstudier visa hur apolipoprotein A-V medierar bindning av blodfetter till en heparintäckt yta.

Aivar Lookene, Solveig Nilsson, Gunilla Olivecrona, Umeå University; Jennifer A. Beckstead, Robert O. Ryan, Children's Hospital Oakland Research Institute: “Apolipoprotein A-V-heparin Interactions”, The Journal of Biological Chemistry, Vol. 280, Issue 27, 25383-25387.

Ytterligare upplysningar:

Professor Gunilla Olivecrona,Institutionen för medicinsk biovetenskap, fysiologisk kemi,tel. 090-785 44 91,mobil 070-548 02 62,
e-post: gunilla.olivecrona@medbio.umu.se

Redaktör: Hans Fällman