"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-03-27

Umeåforskare ska granska kulturarvets återuppbyggnad på Balkan

NYHET Statsvetaren Dzenan Sahovic får drygt 1,1 miljoner kronor för att studera rekonstruktionen av betydelsefulla byggnader och monument i Bosnien-Hercegovina. Projektet ingår i en stor europeisk studie om kulturarvets betydelse för sorgbearbetning, försoning och identitetsskapande efter konflikter.

Monument, museer, kyrkor och moskéer betyder mycket för människors historieupplevelse och identitet. I dagens väpnade konflikter blir det därför allt vanligare att medvetet försöka förstöra fiendens materiella kulturarv. Vilka byggnader som ska prioriteras vid återuppbyggnaden efter konflikternas slut blir ofta en mycket känslig politisk fråga.

Umeåforskaren Dzenan Sahovic har beviljats drygt en miljon kronor ur EU:s sjunde ramprogram för att studera det politiska spelet kring återuppbyggnaden av viktiga monument i Bosnien-Hercegovina. I fokus för projektet står bland annat den gamla bron i Mostar, och begravningsplatserna för folkmordsoffren i Srebrenica. Enligt Dzenan Sahovic kan en återuppbyggnad förstärka nationalistiska strömningar och fördjupa konflikter mellan olika etniska grupper, men också leda till sorgebearbetning, förståelse och försoning.
– Hur dessa mekanismer fungerar, och hur identitet, konflikt och kulturarv hänger ihop kräver mer ingående forskning, inte minst på grund av FN:s och EU:s aktiva arbete med att bevara det materiella kulturarvet i konfliktområden, säger Dzenan Sahovic.

Resultaten från studien i Bosnien-Hercegovina kommer att jämföras med kunskapen från andra europeiska konfliktområden, såsom Cypern, Frankrike, Spanien och Tyskland. Dzenan Sahovics studie är en del av det internationella CRIC-projektet (Cultural Heritage and Re-construction of Identities after Conflict) – en stor europeisk jämförande studie som leds av arkeologer och antropologer vid Cambridge University.

Förutom den statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet deltar även geografer från Sorbonne universitet i Frankrike, fredsforskare från norska Peace Research Institute (PRIO), psykologer från University of Surrey i England och sociologer från Technische Universität Dresden i Tyskland.

Dzenan Sahovic är filosofie doktor i statsvetenskap, och arbetar som lärare i freds- och konfliktstudier. Hans tidigare forskning har handlat om socio-kulturella aspekter av internationella interventioner i krigshärjade samhällen.

För mer information, se CRIC-projektets webbsida: www.arch.cam.ac.uk/cric/cric.html eller kontakta Dzenan Sahovic, statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, tel: 090-786 5774, mobil 070–343 2934, e-post: dzenan.sahovic@pol.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson