"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-12-09

Umeåforskare startar projekt: Inkontinens behandlas över nätet

NYHET Forskare vid Umeå universitet startar nu en första studie om behandling av inkontinens hos kvinnor via internet. Projektet tät.nu ska också, i samarbete med Linköpings universitet, utvärdera kognitiv beteendeterapi (KBT) som komplement till olika träningsprogram vid inkontinens.

Urinläckage är ett mycket vanligt problem hos kvinnor. Var fjärde har sådana besvär och var tionde har det minst en gång per vecka. Tidigare studier har visat att två tredjedelar av de drabbade förbättras eller blir helt bra genom information, rådgivning och träningsprogram. Den vanligaste typen av inkontinens är läckage vid ansträngning, t.ex. i samband med hostningar, hopp, nysningar och lyft.

- Inkontinens är inte en dödlig åkomma. Men den kan påverka livskvaliteten rejält och medför också höga samhällskostnader för inkontinensskydd. Därför är det viktigt att utveckla behandlingsmetoder som kan hjälpa många till rimlig kostnad, säger docent Eva Samuelsson som är huvudansvarig för studien tät.nu. Vi har i tidigare studier sett att 7-9 % av alla vuxna kvinnor har så stora besvär att de önskar behandling.

- Kvinnor är flitigare användare av Internet än män vid hälsoproblem. Det gäller speciellt om problemen upplevs som pinsamma, kommenterar distriktsläkaren och forskaren Göran Umefjord, vars avhandling handlade just om internetanvändning vid hälsofrågor.

Samuelsson och Umefjord är båda distriktsläkare och forskare vid Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet. De hoppas och tror att kvinnor med inkontinens kommer att uppskatta internetbehandling, en metod som hitills inte prövats vid detta tillstånd. I projektet deltar också doc. Per Carlbring och prof. Gerhard Andersson, psykologer vid Linköpings universitet. Båda är ledande på forskningsområdet internetbaserad behandling med KBT och har i studier visat positiva effekter vid bl.a. depression, huvudvärk, tinnitus, ångest och fobier. Just för inkontinens finns enstaka fallbeskrivningar publicerade där man sett effekt av KBT.

Studien, som är nationell och den första delstudien inom projektet, startar onsdag den 9 december. Kvinnor mellan 18 och 70 år med ansträngningsinkontinens minst en gång per vecka kan fr.o.m. den dagen anmäla sitt intresse av att delta i studien på www.tät.nu. Viss datorvana och webbläsare av senare version krävs. motivation till daglig träning Behandlingen, som består av information, rådgivning och ett träningsprogram för bäckenbotten, pågår i tre månader. Deltagare lottas till ett behandlingsprogram via Internet eller till ett som skickas per post. Grupperna kommer att följas under två år för att utvärdera effekten.

Projektet har fått forskningsanslag från FAS, ALF, Visare Norr, Svenska läkaresällskapet och projektmedel från Jämtlands och Västernorrlands läns landsting.

Kontaktpersoner:

Docent, distriktsläkare Eva Samuelsson, projektledare och huvudansvarig för studien, Tel. 070-69 66 440
eva.samuelsson@jll.se

Med dr, distriktsläkare Göran Umefjord, bitr. projektledareTel. 070-3453793
goran.umefjord@lvn.se

Docent, leg psykolog och leg psykoterapeut Per CarlbringTel. 070-2842558
per.carlbring@liu.se

Mer information finns på projektets webbplats
www.tät.nu