"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-01-27

Umeåforskare styrelsemedlem i CIF

NYHET Tor Söderström, föreståndare för Idrottshögskolan vid Umeå universitet, är ny ledamot i styrelsen för Centrum för idrottsforskning (CIF).

Tor Söderström, professor i pedagogik och föreståndare för Idrottshögskolan, är invald ledamot under perioden 2015-2017 i den nya styrelsen för Centrum för idrottsforskning (CIF). CIF arbetar bland annat för att initiera, samordna, stödja och informera om forskningen inom idrottens område samt att svara för uppföljning av statens stöd till idrotten. CIF har även som uppgift att skapa förutsättningar för samarbete mellan forskare vid universitetet och högskolor samt andra engagerade inom området.

Redaktör: Anna-Karin Eriksson