"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-09-25

Umeåforskare tar plats i FN

NYHET Maria Nilsson, forskare vid enheten för epidemiologi och global hälsa, är inbjuden till FN i New York, USA, i anslutning till att FN:s generalförsamling möts den 25-27 september för att anta nya globala mål för hållbar utveckling.

Hur känns det att få en inbjudan till FN?
– Det känns utmanande och stort att bli inbjuden. Det är roligt att det vi gör här vid Umeå universitet uppmärksammas på global nivå. Vi har en av de mest forskningsintensiva grupperna i världen vad gäller kopplingen mellan väder, klimat, klimatförändringar och hälsa. Och vårt fokus på vad som kan hända och händer människor i ett klimat som ändras, är viktigt vid sidan av att tala om vad som händer med miljö och natur. Ett av hållbarhetsmålen fokuserar på ”Climate action”.

Vad ska du göra där?
– Jag ska delta i möten om olika hållbarhetsmål och bidra med min kunskap kring konsekvenser av klimatförändringarna i samtal med beslutsfattare och andra forskare. Klimatfrågan har relation till många av hållbarhetsmålen, och det behöver uppmärksammas. Det är viktigt att klimatfrågan får tydlig uppmärksamhet under detta möte. Det kan bädda för ökat engagemang bland beslutsfattarna inför det globala klimatmötet i Paris i början av december.

Vilka är de största utmaningarna för världens ledare när det gäller dessa frågor?
– För alla FN:s medlemsländer att komma överens om mål är en gigantisk utmaning i sig, liksom den enorma komplexitet som ligger i att utrota fattigdomen och att skapa global hållbarhet. Även om utvecklingen under de senaste 15 år har varit positiv inom några områden, så lever till exempel fortfarande runt 800 miljoner människor i extrem fattigdom och 795 miljoner människor i världen svälter. Och ojämlikheten i livsvillkor och hälsa är en stor utmaning för världens ledare att ta sig an.

Vad kan Umeå universitet och din forskning bidra med när det gäller detta?
– Under de senaste två åren har jag varit en av huvudredaktörerna för en stor internationell forskningsrapport om hälsa och klimatförändringar som publicerades i tidskriften The Lancet, i slutet av juni i år. I rapporten kartläggs hälsoeffekterna av klimatförändringarna och vilka politiska åtgärder som behövs för att säkerställa högsta möjliga hälsostandard för världens befolkning. Det känns angeläget och bra att få tillfälle att föra dialoger om rapportens innehåll, resultat och slutsatser med internationella beslutsfattare.

Fakta: FN Post 2015-agendan för hållbar utveckling
Den så kallade post 2015-agendan ersätter FN:s milleniemål som löper ut i slutet av året. De 17 nya utvecklingsmålen ska antas nu den 25-27 september då världsledarna samlas för den sjuttionde sessionen i FN:s generalförsamling i New York. De nya målen är universella, det vill säga att de inkluderar alla länder och inte enbart de fattigaste. Generalförsamlingens möte är ett historiskt möte genom utmaningen att ”sätta världen på rätt kurs”.

För mer information kontakta:

Maria Nilsson, forskareEnheten för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet.Telefon: 070-349 71 74
E-post: maria.nilsson@umu.se

Redaktör: Mattias Grundström Mitz