"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-12-07

Umeåforskare tilldelas medel från Centrum för Idrottsforskning

NYHET Styrelsen för Centrum för Idrottsforskning (CIF) har tagit beslut om tilldelning av beviljat forskningsbidrag för år 2018. 1 408 902 kronor tilldelas forskare inom Idrottshögskolans forskningsnätverk.

CIF:s styrelse tog i samband med sitt styrelsemöte den 5-6 december 2017 beslut om tilldelning av projekt, tjänster och organisationsstöd 2018. 

Carl-Johan Boraxbekk, universitetslektor vid enheten för demografi och åldrande forskning, får 150 000 kr för sitt projekt High Intensity Training - A HIT for improved.

Louise Davis, universitetslektor vid Institutionen för psykologi, får 305 000 kr för sitt projekt Thriving in Elite Sport: Exploring the Impact of Athletes Psycho-Social Enviroment.

Inger Eliasson, universitetslektor vid Pedagogiska institutionen, beviljas 395 000 kr för sitt projekt The forgotten child – abusive behaviour towards young referees in Swedish sport clubs.

Cecilia Stenling, universitetslektor vid Pedagogiska institutionen, beviljas 234 902 kr för sitt projekt Legitimizing transformational change: sport consultants' role in the implementation of strategy 2025.

Charlotte Häger, professor Instititonen för samhällsmedicin och rehabilitering, beviljas 400 000 kr för sitt projekt Kinematic signature of proprioception-based knee control in athletes with and without ACL injury. Charlotte beviljas dessutom doktorandstöd, 300 000 kr, för projektet.

Redaktör: Anna-Karin Eriksson