"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-04-17

Umeåforskare tilldelas Wallenbergpriset

NYHET Kaj Nyström, Umeå universitet, har av Svenska Matematikerförbundet tilldelats Wallenbergpriset för löftesrika unga svenska matematiker. Prissumman är på 150 000 kronor.

–Den typ av forskning som jag erhåller priset för har krävt min koncentration och energi under lång tid och jag ser därför mycket positivt på den uppmuntran och det erkännande som priset innebär. Den energi som priset ger tar jag med mig i min fortsatta forskning, säger Kaj Nyström.

Motiveringen lyder: ”Kaj Nyström får priset för banbrytande resultat inom teorin för icke-linjära partiella differentialekvationer. Bland annat har Nyström i samarbete med John Lewis, professor vid University of Kentucky, lyckats med bedriften att utvidga stora delar av teorin för regularitet upp till randen av harmoniska funktioner i Lipschitzområden till att omfatta även s.k. p-harmoniska funktioner.”

Kaj Nyström bedriver förutom forskning inom partiella differentialekvationer även forskning inom risk management, ett område med tydliga kopplingar till finansvärlden. Hans forskning inom risk management syftar bland annat till att utveckla matematiska modeller för att kvantifiera de olika riskslag som en bank exponerar sig mot. Dessutom är han en av de drivande i utvecklandet av det nya civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi som startar till hösten.

Kaj Nyström föddes i Uppsala 1969. Han disputerade 1994 i matematik vid Umeå universitet och fortsatte därefter med postdoktorsstudier vid University of Chicago och MIT i USA. Därefter återvände han till Umeå universitet under några år för att sedan fortsätta sin karriär i den finansiella industrin. För drygt fem år sedan bestämde han sig för att fortsätta sin forskning vid Umeå universitet. Han är i dag anställd som universitetslektor vid institutionen för matematik och matematisk statistik.

Wallenbergpriset delas i år mellan Kaj Nyström och Mats Boij, KTH. De bägge pristagarna kommer att ta emot priset på Svenska Matematikersamfundets årsmöte den 4-5 juni i Uppsala.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Kaj Nyström, universitetslektor vid institutionen för matematik och matematisk statistik Telefon: 070-644 32 55
E-post: kaj.nystrom@math.umu.se

Redaktör: Karin Wikman