"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-04-10

Umeåforskare undersöker européers åsikter om välfärdsstaten

NYHET Stämmer européernas grundläggande uppfattningar om rättvisa och fördelning och hur konkreta vardagsfrågor ska lösas med den välfärdspolitik som drivs i deras länder? Stefan Svallfors, professor i sociologi vid Umeå universitet, kommer att leda ett forskarteam som ska undersöka detta.

Svallfors forskarteam har i hård konkurrens fått uppdraget att designa en europeisk undersökning av människors åsikter om välfärdsstaten. Studien ingår som en del i den europeiska socialundersökningen – European Social Survey.

– Det känns otroligt spännande att få den här möjligheten. European Social Survey är de jämförande undersökningarnas Rolls Royce och vi är glada att vi klarade den hårda konkurrensen, säger Stefan Svallfors.

European Social Survey genomförs vartannat år i alla Europas länder. 2005 tilldelades undersökningen det prestigefyllda Descartes-priset för vetenskaplig excellens. Förutom ett stort antal fasta frågor som upprepas vid varje omgång innehåller även undersökningen en öppen del. Europeiska forskarteam får lämna förslag på vilka frågor som skall ingå i den öppna delen.

Efter en strikt vetenskaplig bedömning väljs två av förslagen ut och inför år 2008 har alltså förslaget från Svallfors forskarteam valts. Tillsammans med kollegor från Holland, Storbritannien, Tyskland, Danmark och Schweiz kommer Svallfors nu att utarbeta undersökningen. Under hösten blir frågeformuläret klart. Själva undersökningen genomförs under 2008. Året därpå kommer data att finnas tillgängliga för analyser.

Frågorna som Svallfors och hans team vill ställa handlar både om grundläggande uppfattningar om rättvisa och fördelning, och om konkreta vardagsfrågor kring människors upplevelser av välfärdspolitiken.

– Man kan betrakta Europa som ett slags samhällsvetenskapligt laboratorium, olika länder har valt helt olika välfärdsstatliga lösningar och vi är intresserade av att studera hur detta hänger samman med människors uppfattningar kring välfärdspolitiken. I förlängningen har detta stor politisk betydelse eftersom det handlar om hur grundläggande försörjningsproblem ska lösas i samhället, förklarar Stefan Svallfors.

Stefan Svallfors ingår i Umeå universitets starka forskningsområde Välfärdforskning

Porträttbild finns i Umeå universitets bilddatabas

Mer information: Stefan Svallfors, professor i sociologi, Umeå universitet Tel: 090 – 786 55 60 Mobil: 070 – 646 0249
E-post: stefan.svallfors@soc.umu.se

Artikel om Stefan Svallfors: www.umu.se/umu/forskning/forskarportratt/forskarp_stefan_svallfors.html

Redaktör: Carina Dahlberg