"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-10-30

Umeåforskare upptäcker Borrelia-bakteriens infektionsstrategi

NYHET Sjukdomen återfallsfeber kännetecknas av återkommande febertoppar till följd av att bakterier invaderar blodet och häftar fast vid de röda blodkropparna. En grupp mikrobiologer vid Umeå universitet har nu upptäckt mekanismerna bakom sjukdomen.

Borrelia är en familj spiralformade bakterier som sprids med fästingar eller löss. I Sverige orsakar dem mestadels Lyme-borrelios, som överförs med fästingar; i tropiska och subtropiska länder däremot dominerar återfallsfeber, som orsakas av andra arter: Borrelia duttonii och Borrelia crocidurae. Återfallsfeber är en mycket allvarlig sjukdom. Utan behandling kan dödligheten vara upp till 10 procent. Patienter som drabbas av återfallsfeber har mycket hög halt Borrelia-bakterier i blodet, det kan vara upp till 100 miljoner bakterier per milliliter blod.

– Vi vet från vår tidigare forskning att Borrelia-bakterierna häftar sig under en infektion på röda blodkroppar. Bakterierna och röda blodkropparna klumpar därför ihop sig till rosetter och bildar små proppar i patienternas blodkärl , säger professor Sven Bergström som ledde studien. Smittade patienter drabbas av blödningar och inflammationer i blodkärlen och nervsystemet.

Umeå-forskarna har nu tillsammans med kolleger vid Göteborgs universitet och Saitama University, Japan, hittat de molekyler på blodcellernas yta som fungerar som ankare för bakterierna.

– Vi isolerade röda blodkroppar från Borrelia-smittat blod och behandlade dem med natriumperoxid, säger Bergström. Kemikalien förstörde ett slags sockermolekyler, neolactoglycan, på blodkropparnas yta utan att påverka vare sig blodkropparna själva eller Borrelia-bakterierna. När vi undersökte blodet i mikroskopet såg vi att bakterierna hade tappat fäste på blodkropparna. Vi testade flera sockertyper på blodkropparnas yta och hittade exakt de molekyler som Borrelia fäste vid.

Sven Bergström och hans kollega Betty Guo kunde med sina forskningsresultat också undanröja äldre resultat som pekade på att sialinsyror är receptorer för bakterierna.

– Vi kunde påvisa att flera Borrelia-arter till skillnad från Lymetypen har förmåga att fästa sig vid neolactoglycan, som förutom på blodkropparna också finns i hjärnvävnad, magen och i sädesvätska.

– Nu kan vi gå vidare och framställa blockerare till de molekyler på bakteriernas yta som passar till sockermolekylerna. Dessa blockerare kan äntligen göra det möjligt att utveckla medicin mot återfallsfeber.

Sven Bergström och hans forskargrupp i Umeå, som är världsledande i forskningen om Borrelia, publicerar sina nya resultat i den ansedda tidskriften PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA).

Originalpublikation:
Betty P Guo, Susann Teneberg, Robert Münch, Daiyo Terunuma, Ken Hatano, Koji Matsuoka, Jonas Ångström, Thomas Borén and Sven Bergström: Relapsing Fever Borrelia Binding to Neolacto Glycans Mediates Rosetting of Human Erythrocytes

För mer information, kontakta gärna professor Sven Bergström, Inst. för Molekylärbiologi och Umeå Centre for Microbial Research (UCMR), Umeå universitet, tel. 090-785 67 26, e-post sven.bergstrom@molbiol.umu.se

Redaktör: Eva-Maria Diehl