"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-03-02

Umeåforskare upptäcker immuncellers ursprung

NYHET En upptäckt av hur bananflugor producerar blodceller för att försvara sig mot parasiter publiceras nu av forskare vid Umeå universitet i samarbete med en grupp i Ungern.

Artikeln, som publiceras i USA:s vetenskapsakademis tidskrift PNAS, handlar om hur flugan försvarar sig mot parasiter som lägger ägg i flugans larver. Fluglarven mobiliserar då särskilda blodceller som kapslar in parasiten och ofta lyckas döda den. Frågan är varifrån fluglarven kan rekrytera dessa försvarsstyrkor. Tidigare har intresset varit riktat mot ett särskilt blodbildande organ som finns hos fluglarven, ett slags motsvarighet till människans benmärg. Nu visar forskarna i stället att försvarscellerna kommer från en mer primitiv grupp celler direkt under huden.

Att blodcellernas ursprung nu är känt betyder att det blir möjligt att även ta reda på hur de aktiveras för att angripa parasiter.

Resultaten har direkt betydelse för människan. Innan kroppen har hunnit bygga upp immunitet mot en ny sjukdom är vi helt beroende av en ofullständigt känd del av immunförsvaret, den s.k. medfödda eller naturliga immuniteten (eng. ”innate immunity”). Samma försvar finns även hos insekter och i bananflugor har det visat sig särskilt lätt att studera. Därför har bananflugan Drosophila blivit ett populärt försöksdjur när det gäller att utforska också människans grundläggande försvar mot olika sjukdomsframkallande organismer.

Samarbetet bakom upptäckten påbörjades när ungrarna István Andó, Éva Kurucz och Barbara Laurinyecz arbetade som gästforskare i Dan Hultmarks forskargrupp vid dåvarande Umeå centrum för molekylär patogenes (UCMP). Projektet har sedan fullföljts av Istvan Ando och hans medarbetare i Ungern tillsammans med Jesper Kronhamn och Dan Hultmark, numera vid Inst. för molekylärbiologi, Umeå universitet.

Ytterligare upplysningar: Professor Dan Hultmark, institutionen för molekylärbiologi, tel. 090-785 67 78, e-post dan.hultmark@ucmp.umu.se

Referens: R Márkus; B Laurinyecz; E Kurucz; V Honti; I Bajusz; B Sipos; K Somogyi; I Andó, J Kronhamn, D Hultmark: Sessile hemocytes as a hematopoietic compartment in Drosophila melanogaster. PNAS Online Early Edition, March 2-6, 2009.

Redaktör: Hans Fällman