"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-01-07

Umeåforskare upptäcker medel mot afrikansk sömnsjuka

NYHET En grupp forskare vid Umeå universitet har upptäckt att den parasit som orsakar afrikansk sömnsjuka är känslig för ett tidigare använt virusläkemedel, Ara-A (adeninarabinosid).

Afrikansk sömnsjuka orsakas av en encellig parasit, Trypanosoma brucei, som sprids av tse-tseflugor i de centrala delarna av Afrika. Sjukdomen är dödlig och drabbar människor såväl som boskap. Det finns inget vaccin och de idag tillgängliga läkemedlen är giftiga eller besvärliga att använda. Ett av de mest använda, melarsoprol, har visat sig ge dödliga hjärnskador i 5–10% av fallen.

T. brucei är för sin överlevnad helt beroende av adenosin (eller andra liknande ämnen, puriner) som tas upp från blodet. Anders Hofers grupp vid Inst. vid medicinsk kemi och biofysik visar nu att parasiten har utvecklat ett effektivt enzym, adenosinkinas, för att omvandla adenosin till de nukleotider som behövs för att parasiten ska kunna tillverka DNA och RNA.

En del läkemedel som liknar adenosin, s.k. adenosinanaloger, har tidigare visats haft god effekt mot sömnsjuka i försöksdjur men det har inte varit känt varför parasiten är känslig mot dessa mediciner.

Umeåforskarna visar nu att Ara-A, en adenosinanalog, omvandlas till nukleotid av adenosinkinas och därefter dödar parasiterna genom att påverka nivåerna av andra nukleotider och genom att hämma tillverkningen av DNA.

Upptäckten publiceras i den amerikanska tidskriften Journal of Biological Chemistry (JBC) och finns tillgänglig på dess hemsida www.jbc.org. Fördelen med Ara-A är att medlet tidigare har använts mot virussjukdomen herpes och därför kan antas vara säkrare än de andra adenosinanalogerna, som anses vara för giftiga för att prövas på människor. I likhet med många av de andra analogerna måste Ara-A användas i kombination med deoxycoformycin (ett godkänt läkemedel) för att hållas stabilt i blodet.

Forskarna bakom studien är verksamma vid Inst. för medicinsk kemi och biofysik, Umeå universitet – Munender Vodnala, Artur Fijolek, Reza Rofougaran och Anders Hofer – och vid Berns universitet i Schweiz – Marc Mosimann och Pascal Mäser.

Referens: Munender Vodnala, Artur Fijolek, Reza Rofougaran, Marc Mosimann, Pascal Mäser och Anders Hofer (2007). Adenosine kinase mediates high-affinity adenosine salvage in Trypanosoma brucei. J. Biol. Chem., in press

För mer information, kontakta forskarassistent Anders Hofer, Tel. 090-786 78 40,
E-post: anders.hofer@medchem.umu.se

Redaktör: Hans Fällman