"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-02-29

Umeåforskare upptäcker mekanism för borreliainfektion

NYHET En grupp forskare vid Umeå universitet har i samarbete med tyska kolleger upptäckt ett protein med en viktig roll för Borrelia-bakteriens förmåga att orsaka infektioner. Rönen publiceras i tidskriften PLoS Pathogens.

Borreliainfektion, borrelios, orsakas av Borrelia burgdorferi. Det är en spiralformig bakterie, en spiroket, som omväxlande lever i fästingar och ryggradsdjur, framför allt gnagare men också fåglar. Bakterien har en unik förmåga att överleva i vitt skilda miljöer och sprids till människan via fästingbett. Infektionen kan leda till kvarstående besvär om den inte behandlas i tid med antibiotika.

Tidigare studier har avslöjat stora skillnader mellan cellstrukturen och cellmembranens sammansättning hos Borrelia jämfört med andra bakterier. Alla mikroorganismer har utvecklat metoder för att skydda sig mot farliga ämnen genom att avsöndra dem via s.k. flödespumpar.

Hittills har lite varit känt om hur dessa system är uppbyggda och fungerar hos Borrelia-bakterierna. De proteiner som finns i cellmembranen har uppgifter som är avgörande för bakteriernas överlevnad, t.ex. transportera näringsämnen, överföra signaler och samverka med andra celler.

Umeåforskarna Sven Bergström, Ignas Bunikis och Yngve Östberg, samtliga vid vid Inst. för molekylärbiologi, har i samarbete med forskare i Würzburg identifierat ett protein, BesC, som formar en membrankanal på cellytan hos B. burgdorferi och därför är viktig för dess förmåga att orsaka infektioner hos möss. Proteinet har också betydelse för utvecklingen av resistens mot antibiotika.

Upptäckten ökar förståelsen för sjukdomsmekanismerna hos Borrelia och öppnar på sikt möjligheten att utveckla nya läkemedel som blockerar de nu upptäckta funktionerna.

För ytterligare upplysningar, kontakta professor Sven Bergström, Inst. för molekylärbiologi, tel. 090-785 67 26, e-post sven.bergstrom@molbiol.umu.se

Referens: I Bunikis, K Denker, Y Östberg, C Andersen, R Benz, S Bergström. ”An RND-Type Efflux System in Borrelia burgdorferi Is Involved in Virulence and Resistance to Antimicrobial Compounds”, PLoS Pathogens February 2008, pathogens.plosjournals.org

Redaktör: Hans Fällman