"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-04-01

Umeåforskare upptäcker nervsignalsubstans i områden utan nervceller

NYHET En hittills okänd mekanism för nervsignalering har upptäckts av en grupp Umeåforskare vid studier av kroniskt smärtande senor. Senare och liknande fynd i samband med tarm- och ledbesvär öppnar ett helt nytt forskningsfält.

Forskargruppen, som leds av docent Sture Forsgren vid Inst. för integrativ medicinsk biologi, har funnit att det inte behövs inväxt av nerver i smärtande senor för att acetylkolin ska verka. Acetylkolin är en signalsubstans som svarar för signalöverföringen mellan nervceller och skelettmuskler hos alla ryggradsdjur och den är även viktig i det autonoma (inte viljestyrda) nervsystemet. Förutom att vara av betydelse för blodkärlsreglering, har detta ämne visats ha en roll vid celldifferentiering och återuppbyggnad av kroppsvävnader och det anses ha anti-inflammatoriska och smärtmodifierande egenskaper.

Det traditionella synsättet är att acetylkolin bildas från just nervceller, men Umeåforskarna har påvisat att de lokala cellerna i senvävnaden vid kronisk sensmärta själva kan producera acetylkolin och att cellerna dessutom uppvisar receptorer (mottagarställen) för det. Det är överraskande fynd, som nu har publicerats i flera tidskrifter.

Helt nyligen har gruppen också visat att det även finns ett liknande, nervcellsoberoende system i tarmen vid inflammatorisk tarmsjukdom och i ledvävnaden i samband vid reumatoid artrit. Fynden kan ge uppslag för nya behandlingsstrategier riktade specifikt mot det nyupptäckta signalöverföringssystemet för att påverka t.ex. vävnadsomvandlingen, inflammationsgraden och läkningsprocessen. Man har länge, via läkemedel och delvis kirurgiskt, kunnat påverka effekterna av det klassiska, nervcellsberoende överföringssystemet.

För mer information, kontakta docent Sture Forsgren, enheten för anatomi, tel. 090-786 51 47, mobil 070-309 71 55, e-post: sture.forsgren@anatomy.umu.se

Redaktör: Hans Fällman