Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 16 okt, 2017

Umeåforskare utsedd till framtida ledare inom global hälsoforskning

NYHET Maria Nilsson vid Enheten för epidemiologi och global hälsa är en av åtta forskare som antagits till ett ledarskapsprogram i global hälsa - SIGHT Fellows - hos Swedish Institute for Global Health Transformation (SIGHT), ett nyligen lanserat forskningsinstitut på Kungliga vetenskapsakademin. Maria Nilsson forskar om klimatförändringarnas påverkan på människors hälsa och leder projekt i låg- till höginkomstländer.

– Det här är en satsning som SIGHT gör för att höja Sveriges profil inom området global hälsa, säger Maria Nilsson.

Maria Nilsson
Foto: Mattias Pettersson

 

– Initiativet kommer i en tid då det känns viktigare än någonsin att lyfta värden som alla människors lika värde och att arbeta systematiskt för att minska hälsoskillnaderna. En hållbar utveckling kan inte uppnås utan att hälsan förbättras globalt och transnationella samarbeten i forskning och praktik är helt nödvändiga för att få kraft i det arbetet. Det är därför förstås väldigt roligt att ha blivit utvald för detta fellowship. Rent personligt så ger utnämningen mig möjlighet att verka i ett innehållsrikt utvecklingssammanhang med en individualiserad ledarskapsutbildning i global hälsa.

Institutet SIGHT bildades för att främja tvärvetenskapliga forskningssamarbeten i Sverige och internationellt och därmed erbjuda policyunderlag till stöd för en transformativ utveckling inom global hälsa. SIGHT bildades i januari efter ett långt förarbete och en generös donation från Bill & Melinda Gates Foundation.

– Ledarskapsprogrammet för SIGHT Fellows är en hörnpelare i vårt arbete för global hälsa och jag är väldigt glad över att ha med kompetenta och drivande forskare i programmet, säger professor Peter Friberg, föreståndare för SIGHT i ett pressmeddelande.

Åtta forskare från olika discipliner blir SIGHT Fellows

Programmet skräddarsys utifrån bakgrund och mål hos varje enskild person. Det kommer bland annat att innehålla mentorskap av ledande globala hälsoexperter, studiebesök, föreläsningar, delaktighet i SIGHTs aktiviteter och nätverk. De övriga invalda SIGHT Fellows är Tobias Alfvén, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska institutet; Beatrice Crona, Stockholm Resilience Center, Stockholms universitet; Helena Nordenstedt, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet; Max Petzold, Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet; Martina Björkman Nyqvist, Institutionen för nationalekonomi, Handelshögskolan; Andreas Mårtensson, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet; och Vasna Ramasar, Lund University Centre for Sustainability Studies.

För mer information, vänligen kontakta:

Maria Nilsson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Enheten för epidemiologi och global hälsaTelefon: 090-786 6014
E-post: maria.nilsson@umu.se

Redaktör: Daniel Harju