"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-03-12

Umeåforskare utvecklar nya metoder för upptäckt av tumörer

NYHET Pernilla Wikström vid Umeå universitet tilldelas i år Cancerfondens Senior Investigator Award 2014. I sin forskning vill hon utveckla metoder för att bättre förutsäga tillväxten av prostatacancer så att patienter kan få rätt behandling i ett botbart skede.

Med dagens kunskapsnivå om prostatacancer är det svårt att förutsäga sjukdomsförloppet. Pernilla Wikström försöker i sin forskning hitta så kallade tumörmarkörer – genuttryck eller proteiner som beskriver sjukdomstillståndet. Med hjälp av dessa markörer vill hon utveckla metoder för att dels upptäcka tumörer, dels förutsäga hur farliga de är i ett tidigt stadium av sjukdomen. Detta för att patienterna ska kunna få rätt behandling i ett botbart skede.

– Förhoppningen är att min forskning ska bidra till förbättrad diagnostik, så att patienter med ofarliga tumörer i framtiden ska slippa behandling och andra med farliga tumörer ska hittas så tidigt att de kan botas, säger Pernilla Wikström och fortsätter:

– Jag tror att vi genom detta projekt även kommer att lära oss mer om vilken behandling som är bäst lämpad för varje individ.

– På ett personligt plan är detta erkännande jätteroligt och väldigt inspirerande. Det betyder att jag kan fortsätta att satsa långsiktigt på min forskning och min forskargrupp i Umeå, avslutar Pernilla Wikström.

Pernilla Wikström kommer genom Cancerfondens Senior Investigator Award att ha sin lön finansierad i sex år. Jonas Nilsson vid Sahlgrenska Cancer Center vid Göteborgs universitet tilldelas också en Senior Investigator Award i år. Totalt finansierar Cancerfonden i år elva nya forskartjänster. Dessa riktar sig till forskare i olika steg i karriären. Syftet med en forskartjänst är att forskaren ska kunna fördjupa sig inom sitt område och skapa en långsiktighet i sin forskning. Med de elva nya forskartjänsterna är det totalt 53 forskare som i år har sina tjänster finansierade av Cancerfonden.

cancerfonden.se publiceras alla nya forskartjänster.

För ytterligare information, kontakta:

Lars-Gunnar Ericson, PR-och pressansvarig, 08-677 10 38 alt. lars-gunnar.ericson@cancerfonden.se
Petra Rosén, Pressekreterare, 08-677 10 43 alt. petra.rosen@cancerfonden.se

Redaktör: Karin Wikman