"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-06-07

Umeåforskare visar hur kolerabakterien överlever

NYHET Ett protein hos kolera-bakterien bidrar till att bakterierna överlever i miljöer där de annars blir uppätna av andra encelliga organismer (ciliater och flagellater). Det visar en forskargrupp under ledning av Sun Nyunt Wai vid Institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet i nästa nummer av tidskriften PNAS.

Kolera är en av de globala infektionssjukdomar som fortfarande orsakar stort lidande och många dödsfall, speciellt i resursfattiga delar av världen. Bakterien Vibrio cholerae har egenskaper som leder till spridning av smitta, är anpassningsbar och kan överleva i olika miljöer. Docent Sun Nyunt Wai och medarbetare studerar molekylära mekanismer bakom bakteriens förändringar mellan överlevnadsformer och hur den på gen-nivå reglerar sina egenskaper. I artikeln i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, PNAS, beskrivs hur de etablerat rundmasken Caenorhabditis elegans som en ny infektionsmodell för V. cholerae och kunnat identifiera en tidigare ej beskriven faktor från bakterien. Faktorn är väsentlig för infektionen och har även visats vara viktig för bakteriernas överlevnad när de utsätts för naturligt förekommande predatorer (ciliater och flagellater). Resultat från dessa grundforskningsstudier kommer förhoppningsvis att bidra till att man kan finna nya strategier för att förhindra eller bättre behandla infektioner.

Medförfattare till artikeln är Sun Nyunt Wai's två doktorander (Karolis Vaitkevicius och Barbro Lindmark) och en postdoktor (Tianyan Song). Andra medförfattare är docent Simon Tuck vid Umeå Center för Molekylär Patogenes, docent Agneta Andersson vid Institutionen för ekologi och miljövetenskap, doktorand Gangwei Ou och prof. Marie-Louise Hammarström vid Institution för klinisk mikrobiologi. Studien har gjorts i samarbete med dr. Claudia Toma och prof. Masaaki Iwanaga vid University of Ryukyus, Okinawa, Japan och dr. Jun Zhu vid University of Pennsylvania, USA.

Karolis Vaitkevicius, Barbro Lindmark, Gangwei Ou, Tianyan Song, Claudia Toma, Masaaki Iwanaga, Jun Zhu, Agneta Andersson, Marie-Louise Hammarström, Simon Tuck, och Sun Nyunt Wai: A Vibrio cholerae protease needed for killing of Caenorhabditis elegans has a role in protection from natural predator grazing.
Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 10.1073/pnas.060175410, PNAS June 13, 2006 vol. 103 no. 24, sidan 9280–9285.

Ytterligare upplysningar kan fås från docent Sun Nyunt Wai, tel. 090-785 67 04, e-post sun.nyunt.wai@molbiol.umu.se.
Webbsida: www.molbiol.umu.se/forskning/

Läs mer om Sun Nyunt Wai:s forskning på Plus-sidan

Artikeln återfinns som ”PNAS Online Early Edition” på PNAS webbplats.

Om du inte har tillgång till PNAS kan den även läsas här.

Redaktör: Bertil Born