"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-08-29

Umeåforskare visar: Sömnapné ökar risken för stroke

NYHET En grupp forskare vid Umeå universitet visar nu att sömnapné med andningsuppehåll under natten ökar risken för stroke hos patienter med kranskärlsjukdom.

Sömnapné är vanligt bland personer med kärlkramp, men betydelsen av detta för överlevnad och insjuknande i stroke har hittills inte varit känd. Umeåstudien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Circulation, försöker utröna sambanden mellan sömnapné och stroke, hjärtinfarkt och samt dödlighet hos patienter med kranskärlssjukdom.

Bland totalt 392 patienter (264 män och 128 kvinnor) som utreddes för och fick diagnosen kranskärlssjukdom vid Norrlands universitetssjukhus 1992—1995 konstaterades att 54 procent hade sömnapné. Samtliga personer i studien följdes upp efter tio år. Stoke hade drabbat 18% av patienterna med sömnapné jämfört med 5% av de övriga. Skillnaden var statistisk signifikant och därmed kan sömnapné kopplas till en ökat risk för stroke.

Studien visar att personer med sömnapné löpte nära 3 gånger så hög risk för stroke oberoende av bl.a. ålder, kroppsmasseindex (BMI, dvs. grad av övervikt), diabetes, kön, förhöjt blodtryck, förmaksflimmer och rökning. Ingrepp i form av bypass-operationer och liknande ledde till längre överlevnad men påverkade inte strokerisken hos de här personerna.

Studien leddes av Thomas Mooe, Östersunds sjukhus, och Karl Franklin, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, lungmedicin, Umeå universitet. Övriga medförfattare är Fredrik Valham, lungmedicin; Terje Rabben, klinisk neurofysiologi, NUS; Hans Stenlund, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, epidemiologi och folkhälsovetenskap; och Urban Wiklund, Inst. för strålningsvetenskaper, radiofysik.

För mer information, kontakta docent, överläkare Karl Franklin, avdelningen för lungmedicin, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, tel. 090 785 18 74, mobil 070 688 47 45, e-post Karl.Franklin@lung.umu.se

F Valham, T Mooe, T Rabben, H Stenlund, U Wiklund, KA. Franklin, "Increased Risk of Stroke in Patients With Coronary Artery Disease and Sleep Apnea - A 10-Year Follow-Up", Circulation. 2008;118:955-960 Länk till artikeln: circ.ahajournals.org/cgi/content/full/118/9/955

Redaktör: Hans Fällman