"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-12-18

Umeåforskares projekt får medel från Vetenskapsrådet

NYHET Under december månad har tre forskare och forskningsprojekt vid Umeå universitet beviljats forskningsmedel från Vetenskapsrådet.

Arkan Sayed-Noor, som är universitetslektor/överläkare vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Enheten för ortopedi, beviljas 4,4 miljoner kronor över tre år för klinisk behandlingsforskning. Projektet Halvprotes versus omvänd protes vid behandling av axelfrakturer. En multicenter randomiserad studie handlar om att hitta bästa möjliga behandling för äldre människor med felställda axelfrakturer.

Forskningsprojektet Orsakssamband och nydanande riskbedömning för personcentrerad prevention och kontroll av hjärtkärlsjukdomar, som leds av professor Nawi Ng vid Enheten för epidemiologi och global hälsa, får 2,4 miljoner kronor över tre år. Läs mer om forskningsprojektet.

Solbritt Rantapää Dahlqvist, professor i reumatologi vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin är medsökande i forskningsprojektet Prediktion och prevention vid reumatoid artrit: från riskuppskattning till terapeutisk intervention (PREVENT RA): Projektet får 17 miljoner kronor över tre år från VRs fond för klinisk behandlingsforskning. Huvudsökande i projektet är Anca Catrina vid Karolinska Institutet. Läs mer om utdelningarna.

Se även nyhet från 12 december om beviljade forskningsmedel från Vetenskapsrådets fond för utvecklingsforskning.

För mer information, vänligen kontakta:

Arkan Sayed-Noor, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Enheten för ortopedi
E-post: arkan.sayed-noor@umu.se

Nawi Ng, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Enheten för Epidemiologi och global hälsaTelefon: 090-786 6393
E-post: nawi.ng@umu.se

Solbritt Rantapää Dahlqvist, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicinTelefon: 090-785 17 29
E-post: solbritt.rantapaa.dahlqvist@umu.se

Redaktör: Daniel Harju