"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-09-25

Umeåfynd om enzym som kopierar arvsmassan

NYHET En forskargrupp vid Umeå universitet har funnit en oväntad egenskap hos det enzym som kopierar en stor del av cellernas arvsmassa: Den vanligaste DNA-skadan stoppar inte kopieringen utan orsakar ett fel som kan leda till mutationer i cellen.

Umeåforskarnas fynd, nu publicerade i tidskriften Journal of Biological Chemistry, innebär att det måste finnas outforskade mekanismer inne i cellen för att korrigera dessa tämligen ofta förekommande fel.

Den mänskliga arvsmassan och arvsmassan hos allt fler andra organismer är numera ganska väl kartlagd. Däremot saknas kunskap om hur detta DNA kan kopieras och repareras så effektivt och exakt. I dessa processer deltar alltid en variant av DNA-polymeras, det enzym som utför själva nybildningen av arvsmassa.

Arvsmassan består av två DNA-strängar och nyligen visade man att DNA-polymeras epsilon i första hand syntetiserar den ena strängen. Därmed vet man att just detta enzym svarar för en stor del av syntesen hos högre organismer och det med mycket hög nogrannhet.

Arvsmassan drabbas kontinuerligt av olika DNA-skador som orsakas av både inre och yttre faktorer, t.ex. ultraviolett ljus. Skadorna orsakar problem för DNA-polymeras epsilon, och därför finns specialiserade DNA-polymeraser som klarar att syntetisera förbi vissa skador i DNA till priset av lägre noggrannhet. Tidigare har man trott att den vanligaste skadan, att en bas saknas på DNA-strängen, varit omöjlig att komma förbi om inte ett specialiserat polymeras kommit till hjälp. Umeåforskarna beskriver nu hur DNA-polymeras epsilon kan syntetisera även om den DNA-sträng som används som mall saknar en bas. Detta leder till att den nya DNA-strängen innehåller fel som kan bli mutationer ifall de inte korrigeras. Det bör därför finnas outforskade mekanismer inne i cellen som hanterar felen.

Författare till artikeln är prof. Erik Johansson, Inst. för medicinsk kemi och biofysik, Umeå universitet, samt forskaren Nasim Sabouri, tidigare vid samma institution men nu verksam vid Princeton University, USA. på post-doktorstipendium från Wenner-Gren-stiftelserna.

Referens:
N Sabouri, E Johansson: Translesion synthesis of abasic sites by yeast DNA polymerase epsilon
http://www.jbc.org/content/early/2009/09/23/jbc.M109.043927.abstract

För mer information kontakta Erik Johansson, Inst. för medicinsk kemi och biofysik, mobil 073-620 50 61, tel. 090-786 66 38,
e-post erik.johansson@medchem.umu.se

Erik Johanssons forskning beskrivs närmare i Umeå universitets forskningsdatabas:
http://www.info.umu.se/fodb/Projekt.aspx?id=29

Redaktör: Hans Fällman