"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-11-01

Umeåfysiker vidare i europeisk utlysning för framstående forskning

NYHET Fysikprofessorn Mattias Marklund har chansen att få forskningsanslag omfattande upp till 3,6 miljoner kronor per år i upp till fem år. Av totalt över 9 000 sökande har hans ansökan gått vidare till steg två i utlysningen ”Starting Independent Researcher Grant".

I våras lanserade det nybildade European Research Council (ERC) sin första utlysning, "Starting Independent Researcher Grant". Syftet med "Starting Grant" är att stödja de mest framstående unga forskarna i Europa i processen att etablera sig som världsledande forskningsledare. Anslagen ligger på 900 000 till 3,6 miljoner kronor per år under upp till fem år.

Mattias Marklund har gått vidare till steg två i utlysningen, vilket innebär att han tillhör de översta sex procenten av Europas toppforskare, och han har därmed blivit ombedd att lämna in en full ansökan. Han har även varit i Bryssel för att presentera sin forskning och intervjuats av de internationella panelmedlemmarna.
– Förutom att intervjun gav en intressant inblick i ERC:s arbete var det väldigt roligt att träffa de andra kandidaterna. Möjligheten att utbyta erfarenheter och skapa nya forskningskontakter av detta slag är stimulerande, säger Mattias Marklund.

Besked om anslagen väntas i slutet av året. Av de totalt 9 167 ansökningar som kom in till ERC vid deadline den 25:e april 2007 valdes 559 ansökningar ut och gick vidare till utlysningens andra steg, av dessa var 19 från huvudsökanden med svensk värdinstitution. Lite mindre än hälften av de 559 beräknas få bidrag.

Mattias Marklund, 36 år, kommer ursprungligen från Skellefteå, och tog sin doktorsexamen i teoretisk fysik 1998. Hans forskning, som stöds av Vetenskapsrådet, Sida, Kempestiftelserna samt Wenner-Gren Stiftelserna består av ett brett spektrum av tillämpningar inom så kallad icke-linjär fysik och behandlar så vitt skilda områden som monstervågor och svarta hål. Han bedriver samarbete med kollegor i Portugal, Tyskland, Grekland, Sydafrika, Storbritannien och Holland.

År 2003 tilldelades han ett internationellt pris som bäste yngre forskare inom plasmafysik, i konkurrens med plasmafysiker från USA, Ryssland och Västeuropa. Två år senare fick han Tage Erlanders pris av Kungliga Vetenskapsakademien respektive Kungliga Skytteanska Samfundets priser för unga framstående forskare. Han är också permanent medlem av Rutherford Appleton-laboratoriet i Oxford, England.

För ytterligare information, kontakta: Mattias Marklund, professor vid institutionen för fysik Telefon: 090-786 96 82, 0705-177 286
E-post: mattias.marklund@physics.umu.se

Redaktör: Karin Wikman