"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-06-19

Umeåhistoriker bidrar till FN-arbete

NYHET Anna Sténs, historiker vid Umeå universitet och forskare inom Future Forests, är en av de forskare som ingår i den svenska delegation som i slutet av juni åker till Rom för att bidra vid ett möte arrangerat av FN:s livsmedels och jordbruksorganisation FAO's skogskommitté COFO.

Anna Sténs

Vid mötet kallat World Forest Week kommer man bland annat att diskutera hur olika aktörer ska arbeta med rekreation, bra arbetsförhållanden i skogen och andra sociala frågor kopplade till världens skogar.

På Mistras hemsida berättar Anna Sténs i en intervju att skogens sociala dimensioner får allt mer uppmärksamhet och att det gör att det kan framstå som en ny fråga, men den har funnit med länge. 

- Själv har jag till exempel forskat om allemansrätten och äganderätt. Det är ju en omdebatterad fråga idag, men diskussionen fanns redan i början av förra seklet då de boende i landsorten oroade sig för att stadsbefolkningen kom och plockade ”deras” bär.

Samma sak är det enligt Anna Sténs med skogens värden för frilutsliv och rekreation, som har varit en levande fråga sedan 1930-talet då bland annat avsättning av skyddad mark diskuterades. En fråga hon ser har seglat upp under senare år är arbetsförhållanden i skogen, även det en social dimension av skogsbruket som kanske inte är lika uppmärksammad.

– I Sverige har till exempel arbetskraftsinvandringen öppnat upp för migrantarbetare, som många gånger har oklara arbetsförhållanden för att bland annat plantera skog.

World Forest Week pågår 23–27 juni i Rom, där COFO 22 ingår som en av många delar. Anna Sténs ska bland annat delta i arrangemang inom Forest Europe om europeiska länders satsningar på skogsområdet. Hon ska även presentera arbetet som sker i Sverige kring skogens sociala dimensioner.

Redaktör: Per Melander