"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-05-30

Umeåhistoriker del av 9 miljonersprojekt

NYHET Det är Svante Norrhem, professor i historia och Elise Dermineur, postdoktor i historia, båda Umeå universitet, som har del i projektet "Marrying Cultures" med fyra andra sökande, som nu har erhållit 1 miljon € av HERA, Humanities in the European Research Area.

Svante Norrhem

Projektet Marrying Cultures: Queens Consort and European Identities 1500-1800, har ett antal samarbetspartners i form av olika museer, Historical Royal Palaces, National Portrait Gallery, Victoria and Albert Museum, alla i London, Livrustkammaren i Stockholm, Kvinnohistoriskt museum i Umeå och The Museum of Polish History i Warzawa. Pojektet kommer att undersöka de transnationella kulturmöten som ägde rum mellan 1500 och 1800 när en monark tog en utländsk brud. Genom att studera dessa gemålers inflytande i en serie fallstudier kommer man att undersöka vilka kopplingar som funnits när det gäller europeiska territorier och kulturella möten. På sätt söker man visa hur Danmark, Finland, Polen, Portugal och Sverige är viktiga aktörer i byggandet av europeiska identiteter tillsammans med Storbritannien, Tyskland, Italien och Spanien. Det hela är tänkt att resultera i en webbplats med material både för specialister och allmänhet, en akademisk tidskrift, en bok, akademiska artiklar, två avhandlingar, en offentlig konsert, ett pedagogiskt spel, en utställning och utställningsmoduler för museum och skolor och en TV-serie som just nu är under förhandling.
Projektet är treårigt och leds från Oxfords universitet av professor Helen Watanabe O´Kelly i egenskap av projektledare. Svante Norrhem, tillsammans med FD Jill Bepler och FD Almut Bues är PI:s, project investigators. Projektet inleds 30 september 2013.

Elise Dermineur

De pengar som tillfallit Svante Norrhem är avsedda för postdoktor Elise Dermineur. Sin del av projektet gör han inom ramen för sin tjänst. Utöver detta finns även expensmedel.

Det var 590 projektansökningar som gick in förra våren. Av dessa tilldeles 16-18 projekt medel.

Svante Norrhem är medlem av Umeå Group for Premodern Studies vid Umeå universitet.

Kontaktuppgifter:
Svante Norrhem, svante.norrhem@idesam.umu.se, tel. +46 90 786 62 51

Redaktör: Per Melander